W Tatrze Wielkim w Łodzi

  Ewa Stępniewska

 

 

15 grudnia grupa 40 uczniów z terenu gm. Sławno z Dziecięcego Zespołu KUNICZANKA oraz Gminnej Orkiestry Dętej wraz z opiekunami:  p. Ewą Stępniewską,  p. Aleksandrą Baran oraz z p. Piotrem Wasilewskim uczestniczyła w imprezie choinkowej w Teatrze Wielkim w Łodzi, której organizatorami byli: Stowarzyszenie Komitet Dziecka, Teatr Wielki w Łodzi, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Pałac Młodzieży w Łodzi.

Dzieci obejrzały występ formacji  tanecznej „Pędziwiatry”. Na scenie zaprezentował się również folklorystyczny zespół z Łęczycy. Podczas przerwy na dzieci czekał  słodki poczęstunek. Uczestnicy wyjazdu mieli także okazję ozdobić twarze  oraz obejrzeć występy żonglerów. Ostatnim  punktem imprezy  było wręczenie świątecznych paczek.  W drodze powrotnej oba zespoły wspólnie śpiewały różne piosenki, a także doskonale się bawiły i integrowały się ze sobą.

Uczniowie wyrażają ogromną wdzięczność i składają gorące podziękowania panu wójtowi Tadeuszowi Wojciechowskiemu za ufundowanie biletów  i umożliwienie przeżycia wspaniałych chwil.

 


Mikołajkowe spotkanie

  Ewa Stępniewska

 

6 grudnia Wójt Gminy Tadeusz Wojciechowski obdarował wszystkie dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Sławno mikołajkowymi paczkami pełnymi smakołyków.  Wręczone upominki sprawiły wiele radości wszystkim uczniom, a na ich twarzach długo gościł promienny uśmiech. Za podarunki dzieci i młodzież serdecznie podziękowały Wójtowi Gminy Sławno.

Słodkie mikołajkowe upominki zostały ufundowane w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tego samego dnia w domu ludowym w Gawronach odbyło się spotkanie mikołajkowe z udziałem dzieci i młodzieży z zespołu  KUNICZANKA, Gminnej Orkiestry Dętej oraz zaprzyjaźnionego zespołu Cekinki z Brzustowa.

W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy Sławno Tadeusz Wojciechowski, Z-ca Wójta Gminy Sławno Beata Szlęzak, Wójt Gminy Inowłódz Bogdan Kącki, dyrektor PSP w Kunicach Beata Chrustowicz, instruktor zespołu Zbigniew Kosylak, choreograf Alina Szymańska, opiekun Ewa Stępniewska oraz dyrygent orkiestry Piotr Wasilewski.

Młodzież wysłuchała pogadanki oraz obejrzała prezentacje o szkodliwości i złym wpływie alkoholu na organizm młodego człowieka w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani upominkami oraz poczęstowani smacznym poczęstunkiem.

 


Śpiewam Tobie Polsko!

  Ewa Stępniewska

 

15 listopada w Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach odbyła się nietypowa lekcja historii. Szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Narodowe Śpiewanie”, będącej jedną z form świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni przez dyrektor szkoły – panią Beatę Chrustowicz przedstawiciele Gminy Sławno, nauczyciele, rodzice, uczniowie, mieszkańcy Gawron, Kunic, Antoniówki i Szadkowic.

Celem tego wielopokoleniowego spotkania było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych  oraz wspólne przeżywanie historii naszego kraju. Uczniowie naszej szkoły  przygotowali montaż słowno-muzyczny. Pięknie zabrzmiały patriotyczne pieśni śpiewane wspólnie oraz solo przez uczniów.  Do wspólnego koncertowania przyłączyli się wszyscy obecni na sali. Występ odbył się na tle wymownej dekoracji nawiązującej do symboli narodowych. Taka forma sprawiła, że wszystkich obecnych połączyło poczucie więzi i jedności, przywiązania i przynależności do ojczyzny.

Głosy dominujące zdecydowanie należały do uczniów z działającego w szkole Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Kuniczanka

.


Kuniczanka w Łodzi

  Ewa Stępniewska

 

W dniu 16 października 2018r. zespół „KUNICZANKA” był obecny w MDK w Łodzi, gdzie z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego p. Marka Mazura oraz Wicemarszałka Województwa Łódzkiego p. Artura Bagieńskiego otrzymał NAGRODĘ W DZIEDZINIE KULTURY. Nagroda ta, to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane przez samorząd wojewódzki za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie dóbr kultury.


Kuniczanka w Rzeczycy

  Ewa Stępniewska

6 października 2018 r. miały miejsce IV  RZECZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM. W konkursie wziął udział również Zespół Pieśni i Tańca KUNICZANKA, który za swój program artystyczny otrzymał wyróżnienie.

Jednym z najważniejszych celów przyjętych przez organizatorów: Gminę Rzeczyca oraz GOK w Rzeczycy to integracja dzieci i młodzieży działających w zespołach folklorystycznych oraz przekonanie ich, iż folklor może być wspaniałą przygodą na drodze ich rozwoju. Stąd też niepowtarzalna formuła spotkania, gdzie na wszystkich uczestników czekało szereg atrakcji: zajęcia  lepienia z gliny,  warsztaty wyplatania z wikliny oraz wspólne zabawy ruchowe przy muzyce.

 

 


Zaloguj