Kadra Pedagogiczna

  Krzysztof Wróblewski

Dyrektor

mgr Chrustowicz Beata

 • Zajęcia komputerowe

Nauczyciele

 1. mgr Borkowska Ewelina
  • Język angielski
  • Biblioteka
 2. mgr Emilia Daroch-Kuleta
  • Język polski
 3. mgr Gajewska Jolanta
  • Język polski
 4. mgr Kałkowska Joanna
  • Matematyka
  • Technika
 5. mgr Julita Karkocha
  • Świetlica szkolna
 6. mgr Łubowski Remigiusz
  • Historia
  • Wychowanie fizyczne
 7. ks. mgr Wojtyniak Wojciech
  • Religia
 8. mgr Stępniewska Ewa
  • Plastyka
  • Muzyka
  • Kształcenie zintegrowane
 9. mgr Piotr Wasilewski
  • Muzyka
 10. mgr Szmigiel Jolanta
  • Wychowanie przedszkolne
  • Technika
 11. mgr Wesołowska Elżbieta
  • Kształcenie zintegrowane
 12. mgr Wielgus Barbara
  • Wychowanie fizyczne
  • Przyroda
  • Biologia
  • Chemia
  • Wychowanie do życia w rodzinie
 13. mgr Kosewicz Romana
  • Wychowanie przedszkolne
  • Technika
 14. mgr Monika Jurek
  • Wychowanie przedszkolne
 15. mgr Iwona Wróbel
  • Wychowanie przedszkolne
 16. mgr Ilona Kołodziejczyk
  • Wychowanie przedszkolne
 17. mgr Anna Kupis
  • Wychowanie przedszkolne
 18. mgr Małgorzata Kędziora
  • Matematyka
 19. mgr  Marta Franas
  • Pedagog
 20. mgr Adam Stefaniak
  • Wychowanie fizyczne
 21. mgr Barbara Węglińska
  • Język niemiecki
 22. mgr Lucyna Patynowska
  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Zaloguj