Tydzień Ekologiczny

  Ewelina Borkowska

Termin  18-22 kwietnia 2016r.

         Akcja przeprowadzana będzie od 18 do 22 kwietnia 2016 r.,w tygodniu, w którym obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Organizując tydzień ekologiczny w szkole kierujemy się potrzebą włączenia uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska, zachęcenia ich do pogłębienia wiedzy na temat problemów ekologicznych. Każdy dzień tygodnia przebiegać będzie pod innym hasłem. W poszczególnych dniach obowiązuje inny kolor ubioru, który obliguje zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w Kolorowym Tygodniu Ekologicznym.

Harmonogram Kolorowego Tygodnia Ekologicznego

I dzień – 18.04 (poniedziałek)

 

Dzień Zdrowia  – w ubiorach uczniów i nauczycieli obowiązuje kolor pomarańczowy

Ogłoszenie konkursu międzyklasowego na plakat „ Przyroda – moja miłość”.

Straganik owoców i warzyw – witaminki

II dzień – 19.04.(wtorek)

Dzień Słońca – w ubiorach uczniów i nauczycieli obowiązuje kolor żółty

 

Wybory najsympatyczniejszej uczennicy, najsympatyczniejszego ucznia z każdej klasy.

Rozdawanie uczniom i rodzicom plakietek z „uśmiechniętą buźką”.

Quiz przyrodniczy kl. I-III

Konkurs wiedzy przyrodniczej – klasy IV-VI

 

III dzień – 20.04 (środa)

 

Dzień Natury – w ubiorach uczniów i nauczycieli obowiązuje kolor niebieski

Wykonanie Mini – albumu o wybranym organizmie chronionym w Polsce.

Wystawa albumów pt. „Organizmy chronione w Polsce”

Dyskoteka od 12.00 do 14.30.

Podczas dyskoteki – podsumowanie tygodnia, wręczenie dyplomów, czy nagród za udział w konkursach.

 

IV dzień – 21.04 (czwartek)

Dzień Ziemi – w ubiorach uczniów i nauczycieli obowiązuje kolor brązowy

Pokaz mody ekologicznej, czyli strojów wykonanych z różnych odpadów

Pogadanki na temat zdrowia, spotkania z pielęgniarką – według pomysłów nauczycieli

Konkurs recytatorski:

Kl. IV-VI spacer, wycieczka- . np. „Szukamy dzikich wysypisk”

V dzień – 22.04 (piątek)

Dzień Ekologa – w ubiorach uczniów i nauczycieli w klasach IV-VI obowiązuje kolor zielony

Przedstawienie o tematyce ekologiczne ,,Ratujmy Matkę Ziemię”

Wystawa prac konkursowych „ Cuda z odpadów”. Górny korytarz na dużej przerwie.

Porządkowanie otoczenia szkoły, sadzenie kwiatów, krzewów – wg harmonogramu


Moja wymarzona ekopracownia – 2015

  Ewelina Borkowska

wfosigw

 

Zadanie współfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
NAZWA ZADANIA: Utworzenie i wyposażanie pracowni ekologicznej w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu

„Moja wymarzona ekopracownia – 2015”

WAROŚĆ OGÓLNA ZADANIA: 43 827 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z WFOŚ i GW w ŁODZI: 38 200 zł

 


Pracownia ekologiczna

  Ewelina Borkowska

Uczniowie naszej szkoły korzystają już z nowoczesnej ekopracowni.  Możliwość wykorzystania zasobów dydaktycznych pracowni przyczyniła się do uatrakcyjnienia lekcji przyrody, wzrostu zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi oraz technologią ICT. Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy oraz sprzętu komputerowego.


Protokoły

  Ewelina Borkowska

 

 

Kunice, dnia 04 września 2015 r
Znak sprawy: 1/2015

P R O T O K Ó Ł

z czynności postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
spisany dnia  04 września 2015 r. w obecności Komisji w składzie

 1. Barbara Wielgus
 2. Ewa Stępniewska
 3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Moja wymarzona ekopracowania-2015 .
 4. Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
  zamówień publicznych ( art. 4 pkt. 8 ) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty  30.000 euro.
 5. W dniu 21 sierpnia 2015 r. zamieszczono zapytanie ofertowe w przedmiotowej sprawie na
  tablicy ogłoszeń oraz przesłano do poniższych Wykonawców:
 6. Gabinet Strzyżenia Psów Handel Akcesoriami dla Zwierząt Jaskulska Teresa Marzena, 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 55/37
 7. Hurtownia Zoologiczna „Marco” Marek  Wierciński, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Śląska 7/9
 8. „Adam” Hurtownia Zoologiczna Adam Daroch, 97-200 Tomaszów Maz.,ul. Spalska 111
 9. Porównanie ofert: (oferty – pisemne odpowiedzi na zapytanie ofertowe) wpłynęły
  od poniższych Wykonawców:

 

Nr oferty Nazwa  Wykonawcy Cena brutto oferty Kolejność

ofert po ocenie

1 Gabinet Strzyżenia Psów Handel Akcesoriami dla Zwierząt Jaskulska Teresa Marzena, 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 55/37 2.170,00 zł 1
2 Hurtownia Zoologiczna „Marco” Marek  Wierciński, 97-200 Tomaszów Maz. ul. Śląska 7/9 2.315,00 zł 3
3 „Adam” Hurtownia Zoologiczna Adam Daroch, 97-200 Tomaszów Maz.,ul. Spalska 111 2.252,60 zł 2

 

 1. W wyniku analizy otrzymanych ofert stwierdzono, że oferta Nr 1 spełnia oczekiwania
  zapytania ofertowego i w kryterium oceny ofert cena 100 % uzyskała 100 pkt.

 

W związku z powyższym proponujemy udzielić zamówienia dla Wykonawcy Nr 1  tj.: Gabinet strzyżenia psów Handel Akcesoriami dla zwierząt Jaskulska Teresa Marzena, 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 55/37

Cena oferty brutto:  2.170,00 zł 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

Kunice, dnia  25 sierpnia 2015 r.

Znak sprawy: 1/2015

P R O T O K Ó Ł

z czynności postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

spisany dnia 25 sierpnia  2015 r. w obecności Komisji w składzie

 1. Barbara Wielgus
 2. Ewa Stępniewska
 3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadnia pn. „Moja wymarzona ekopracownia -2015”
 4. Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
  zamówień publicznych ( art. 4 pkt. 8 ) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty  30.000 euro.
 5. W dniu 21 sierpnia 2015 r. zamieszczono zapytanie ofertowe w przedmiotowej sprawie na
  tablicy ogłoszeń oraz przesłano do poniższych Wykonawców:
 6. pl InSolutions Aleksander Kacz 00-394 warszawa ul. Solec 34 B
 7. Firma Pro – Educo Monika Pałuszyńska 96-100 Skierniewice ul. Jarosława Iwaszkiewicz 2m.1
 8. Mentor Systemy Audiowizualne Doradca Handlowy Łukasz Jaworski ul. Modra 26,  71-220 Szczecin
 9. Porównanie ofert: (oferty – pisemne odpowiedzi na zapytanie ofertowe) wpłynęły
  od poniższych Wykonawców:

 

Nr oferty Nazwa  Wykonawcy Cena brutto oferty Kolejność

ofert po ocenie

1 Teleskopy.pl InSolutions Aleksander Kacz 00-394 warszawa ul. Solec 34 B

 

1.414,50  zł 1
2 Firma Pro – Educo Monika Pałuszyńska 96-100 Skierniewice ul. Jarosława    Iwaszkiewicz 2m.1

 

1.524,00zł 2
3 Mentor Systemy Audiowizualne  St. Doradca Handlowy Łukasz Jaworski ul. Modra 26,  71-220 Szczecin

 

 

1.544,00 zł 3

 

 1. W wyniku analizy otrzymanych ofert stwierdzono, że oferta Nr 1 spełnia oczekiwania
  zapytania ofertowego i w kryterium oceny ofert cena 100 % uzyskała 100 pkt.

 

W związku z powyższym proponujemy udzielić zamówienia dla Wykonawcy Nr 1  tj.: Teleskopy.pl InSolutions Aleksander Kacz 00-394 warszawa ul. Solec 34 B

 

Cena oferty brutto:  1.414,50

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

Kunice, dnia 25 sierpnia 2015 r.

Znak sprawy: 1/2015

P R O T O K Ó Ł

z czynności postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

spisany dnia 25 sierpnia 2015 r. w obecności Komisji w składzie

 1. Barbara Wielgus
 2. Ewa Stępniewska
 3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia -2015”
 4. Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
  zamówień publicznych ( art. 4 pkt. 8 ) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty  30.000 euro.
 5. W dniu 17 sierpnia 2015 r. zamieszczono zapytanie ofertowe w przedmiotowej sprawie na
  tablicy ogłoszeń oraz przesłano do poniższych Wykonawców:
 6. Firma Alina Włodarczyk” SKLEP U ALI” ul. Jana Pawła II 34, 26-332 Sławno
 7. GOSPODARSTWO OGRODNICZE Renata Wawrzyniak ul. Osiny 51, 98-240 Szadek
 8. Azalii s.c. Bors Tadeusz Wiktorowicz Marianna 95-030 Starowa Góra ul. Dachowa 12
 9. Porównanie ofert: (oferty – pisemne odpowiedzi na zapytanie ofertowe) wpłynęły
  od poniższych Wykonawców:

 

Nr oferty Nazwa  Wykonawcy Cena brutto oferty Kolejność

ofert po ocenie

1 Firma Alina Włodarczyk” SKLEP U ALI” ul. Jana Pawła II 34, 26-332 Sławno

 

499,00 zł 1
2 GOSPODARSTWO OGRODNICZE Renata Wawrzyniak ul. Osiny 51, 98-240 Szadek 583,20 zł 3
3 Azalii s.c. Bors Tadeusz Wiktorowicz Marianna 95-030 Starowa Góra ul. Dachowa 12

 

556,00 zł 2

 

 1. W wyniku analizy otrzymanych ofert stwierdzono, że oferta Nr 1 spełnia oczekiwania
  zapytania ofertowego i w kryterium oceny ofert cena 100 % uzyskała 100 pkt.

 

W związku z powyższym proponujemy udzielić zamówienia dla Wykonawcy Nr 1  tj.: Firmie Alina Włodarczyk” SKLEP U ALI” ul. Jana Pawła II 34, 26-332 Sławno
Cena oferty brutto:  499,00

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

Kunice, dnia 10 września 2015 r.

Znak sprawy: 1/2015

P R O T O K Ó Ł

z czynności postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

spisany dnia 10 września 2015 r. w obecności Komisji w składzie

 1. Barbara Wielgus
 2. Ewa Stępniewska
 3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadnia pn. „Moja wymarzona ekopracownia -2015”
 4. Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
  zamówień publicznych ( art. 4 pkt. 8 ) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty  30.000 euro.
 5. W dniu 25 sierpnia 2015 r. zamieszczono zapytanie ofertowe w przedmiotowej sprawie na
  tablicy ogłoszeń oraz przesłano do poniższych Wykonawców:
 6. Firma ROL- TREND ul. Biernackiego 21 26-300 Opoczno
 7. FHU OKNONET Michał Kowalski 26-300 Opoczno, Różanna 79
 8. ”STYL 2” 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Pawłowska 4
 9. Porównanie ofert: (oferty – pisemne odpowiedzi na zapytanie ofertowe) wpłynęły
  od poniższych Wykonawców:

 

Nr oferty Nazwa  Wykonawcy Cena brutto oferty Kolejność

ofert po ocenie

1 Firma ROL- TREND ul. Biernackiego 21 26-300 Opoczno 1.500,00 zł 1
2 FHU OKNONET Michał Kowalski 26-300 Opoczno, Różanna 79

 

1.690,00 zł 3
3 ”STYL 2” 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Pawłowska 4 1.625,00 zł 2

 

 1. W wyniku analizy otrzymanych ofert stwierdzono, że oferta Nr 1 spełnia oczekiwania
  zapytania ofertowego i w kryterium oceny ofert cena 100 % uzyskała 100 pkt.

 

W związku z powyższym proponujemy udzielić zamówienia dla Wykonawcy Nr 1  tj.: Firma ROL- TREND ul. Biernackiego 21 26-300 Opoczno

Cena oferty brutto:  1.500,00

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

Kunice, dnia   25 sierpnia  2015 r.

Znak sprawy: 1/2015

P R O T O K Ó Ł

z czynności postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

spisany dnia 25 sierpnia 2015 r. w obecności Komisji w składzie

 1. Barbara Wielgus
 2. Ewa Stępniewska
 3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadnia pn. „Moja wymarzona ekopracownia -2015”
 4. Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
  zamówień publicznych ( art. 4 pkt. 8 ) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty  30.000 euro.
 5. W dniu 21 sierpnia 2015 r. zamieszczono zapytanie ofertowe w przedmiotowej sprawie na
  tablicy ogłoszeń oraz przesłano do poniższych Wykonawców:
 6. Firma Pro – Educo Monika Pałuszyńska 96-100 Skierniewice ul. Jarosława Iwaszkiewicz 2m.1
 7. „JANGAR” BIURO HANDLOWE ul. Słoneczna 34 05-500 stara Iwiczna k. Warszawy
 8. Mentor Systemy Audiowizualne Doradca Handlowy Łukasz Jaworski ul. Modra 26, 71-220 Szczecin

 

 1. Porównanie ofert: (oferty – pisemne odpowiedzi na zapytanie ofertowe) wpłynęły
  od poniższych Wykonawców:

 

Nr oferty Nazwa  Wykonawcy Cena brutto oferty Kolejność

ofert po ocenie

1 Firma Pro – Educo Monika Pałuszyńska 96-100 Skierniewice ul. Jarosława Iwaszkiewicz 2m.1

 

5.526,6zł 2
2 „JANGAR” BIURO HANDLOWE ul. Słoneczna 34 05-500 stara Iwiczna k. Warszawy

 

4.810,00 zł 1
3 Mentor Systemy Audiowizualne  St. Doradca Handlowy Łukasz Jaworski ul. Modra 26, 71-220 Szczecin

 

5.588,15 zł 3

 

 1. W wyniku analizy otrzymanych ofert stwierdzono, że oferta Nr 2 spełnia oczekiwania
  zapytania ofertowego i w kryterium oceny ofert cena 100 % uzyskała 100 pkt.

 

W związku z powyższym proponujemy udzielić zamówienia dla Wykonawcy Nr 2  tj.:

„JANGAR” BIURO HANDLOWE ul. Słoneczna 34 05-500 stara Iwiczna k. Warszawy

Cena oferty brutto:  4.810,00

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 

Kunice, dnia   10   września 2015 r.

Znak sprawy: 1/2015

P R O T O K Ó Ł

z czynności postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

spisany dnia  10 września  2015 r. w obecności Komisji w składzie

 1. Barbara Wielgus
 2. Ewa Stępniewska
 3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadnia pn. „Moja wymarzona ekopracownia -2015”
 4. Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
  zamówień publicznych ( art. 4 pkt. 8 ) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty  30.000 euro.
 5. W dniu 21 sierpnia 2015 r. zamieszczono zapytanie ofertowe w przedmiotowej sprawie na
  tablicy ogłoszeń oraz przesłano do poniższych Wykonawców:
 6. Firma Pro – Educo Monika Pałuszyńska 96-100 Skierniewice ul. Jarosława Iwaszkiewicz 2m.1
 7. Edu Slav – dla edukacji Sławomir Malinowski 00-453 Warszawa ul. Czerniakowska 155/19
 8. Mentor Systemy Audiowizualne Doradca Handlowy Łukasz Jaworski ul. Modra 26, 71-220 Szczecin

 

 1. Porównanie ofert: (oferty – pisemne odpowiedzi na zapytanie ofertowe) wpłynęły
  od poniższych Wykonawców:

 

Nr oferty Nazwa  Wykonawcy Cena brutto oferty Kolejność

ofert po ocenie

1 Firma Pro – Educo Monika Pałuszyńska 96-100 Skierniewice ul. Jarosława Iwaszkiewicz 2m.1

 

11.760,00 zł 1
2 Edu Slav – dla edukacji Sławomir Malinowski 00-453 Warszawa ul. Czerniakowska 155/19

 

12.385,00 zł 3
3 Mentor Systemy Audiowizualne  St. Doradca Handlowy Łukasz Jaworski ul. Modra 26, 71-220 Szczecin

 

12.125,00 zł 2

 

 1. W wyniku analizy otrzymanych ofert stwierdzono, że oferta Nr 1 spełnia oczekiwania
  zapytania ofertowego i w kryterium oceny ofert cena 100 % uzyskała 100 pkt.

 

W związku z powyższym proponujemy udzielić zamówienia dla Wykonawcy Nr 1  tj.: Firma Pro – Educo Monika Pałuszyńska 96-100 Skierniewice ul. Jarosława Iwaszkiewicz 2m.1

 

Cena oferty brutto:  11.760,00

 

Na tym protokół zakończono i podpisano

 

 

Kunice, dnia      24 sierpnia 2015 r.

Znak sprawy: 1/2015

P R O T O K Ó Ł

z czynności postępowania o zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

spisany dnia    21 sierpnia  2015 r. w obecności Komisji w składzie

 1. Barbara Wielgus
 2. Ewa Stępniewska
 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadnia pn. „Moja wymarzona ekopracownia -2015”
 2. Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
  zamówień publicznych ( art. 4 pkt. 8 ) ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej
  w złotych równowartości kwoty  30.000 euro.
 3. W dniu 21 sierpnia 2015 r. zamieszczono zapytanie ofertowe w przedmiotowej sprawie na
  tablicy ogłoszeń oraz przesłano do poniższych Wykonawców:
 1. Edukarium Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207 85-451 Bydgoszcz
 2. Firma Pro – Educo Monika Pałuszyńska 96-100 Skierniewice ul. Jarosława   

    Iwaszkiewicz 2m.1

 1. „JANGAR” BIURO HANDLOWE ul. Słoneczna 34 05-500 stara Iwiczna k. Warszawy
 2. Porównanie ofert: (oferty – pisemne odpowiedzi na zapytanie ofertowe) wpłynęły
  od poniższych Wykonawców:

 

Nr oferty Nazwa  Wykonawcy Cena brutto oferty Kolejność

ofert po ocenie

1 Edukarium Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207 85-451 Bydgoszcz

 

792,30 zł 1
2 Firma Pro – Educo Monika Pałuszyńska 96-100 Skierniewice ul. Jarosława    Iwaszkiewicz 2m.1

 

959,5 zł 3
3 „JANGAR” BIURO HANDLOWE ul. Słoneczna 34 05-500 stara Iwiczna k. Warszawy

 

904,00 zł 2

 

 1. W wyniku analizy otrzymanych ofert stwierdzono, że oferta Nr 1 spełnia oczekiwania
  zapytania ofertowego i w kryterium oceny ofert cena 100 % uzyskała 100 pkt.

 

W związku z powyższym proponujemy udzielić zamówienia dla Wykonawcy Nr 1  tj.: Edukarium Spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207 85-451 Bydgoszcz

 

Cena oferty brutto: 792,30 zł

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 


Zaloguj