Hubalowy Dzień

  Ewelina Borkowska

W piątek, 16 czerwca 2023 roku, odbyły się w Poświętnem, uroczystości związane ze 126 rocznicą urodzin majora Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala”. Po uroczystym otwarciu i powitaniu gości, mieliśmy okazję zobaczyć Musztrę Paradną w wykonaniu LO Kadetów RP, żywą lekcję historii w wykonaniu Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP mjr ,,Hubala” , przejazd zabytkowymi samochodami z II wojny światowej oraz możliwość rozmowy z autorami książki ,, Marian – Wspomnienie o pułkowniku Marianie Zachu”. Naszą szkołę na uroczystości reprezentowała klasa IV i VI wraz z wychowawcami Panią Małgorzatą Kędziorą i Panem Remigiuszem Łubowskim.


  Iwona Wróbel

Szkoła Podstawowa w Kunicach swoje powstanie datuje na rok 1918 , a więc tuż po odzyskaniu niepodległości przez II Rzecząpospolitą po 123 latach zaborów. W okresie dwudziestolecia międzywojennego działała w niepełnym stopniu organizacyjnym z klasami I-V, podobnie jak w pierwszym okresie po II-giej wojnie światowej.

Pełny stopień organizacyjny uzyskuje w roku 1960-tym jako 7-klasowa Szkoła Podstawowa. Praca odbywała się w niewielkim drewnianym budynku wybudowanym w latach dwudziestych, toteż po wieloletnich staraniach dzięki inicjatywie i zabiegom dyr. szkoły p. Stefana Mazura, oraz akceptacji władz oświatowych i samorządowych zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych materiałowych w roku 1988 rozpoczęto budowę nowej szkoły na placu szkolnym darowanym wcześniej przez dziedzica dworu kunickiego Stanisława Ossowskiego ojca naszych patronów Wandy i Henryka Ossowskich. 2 września 1993 roku oddano nową szkołę do użytku, nauczyciele otrzymali wspaniałe warunki do pracy, a uczniowie do  nauki i zabawy. Na szczególną uwagę zasługuje kolejna ważna data w życiu naszej szkoły.

28 maja 2000 roku, po wieloletnich przygotowaniach szkoła w Kunicach przeżyła historyczną uroczystość, na której w obecności wielu honorowych gości, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i Gminny Sławno na czele z jej gospodarzem wójtem Tadeuszem Wojciechowskim, oraz całej społeczności szkolnej i rzeszy okolicznej ludności Publicznej Szkoły Podstawowej  w Kunicach jako pierwszej w gminie Sławno nadano imię Wandy i Henryka Ossowskich przekazując również refundowany i poświęcony sztandar. Uroczystości powyższej towarzyszyło wiele pocztów sztandarowych, orkiestra i Kompania Honorowa Wojska Polskiego. Należy podkreślić fakt, iż na uroczystym i nadaniu imienia prócz licznej rodziny patronów szkoły obecna była patronka p. Wanda Ossowska.

Patroni Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunicach zostali nasi członkowie urodzeni i wychowani w rodzinie ziemiańskiej o głębokich tradycjach patriotycznych, którzy ukochali dom rodzinny, Ziemię Kunicką a nade wszystko swoją Ojczyznę- Polskę. Toteż z chwilą zagrożenia jej niepodległości w 1939 roku stanęli do walki w jej obronie.

Wanda Ossowska (używane pseudonimy – „Helena Pres”, „Krystyna Załucka”) z wykształcenia pielęgniarka dyplomowana do wybuchu wojny pracowała w zespole operacyjnym słynnego ortopedy profesora Grucy we Lwowie- tam zastała ją wojna. Żołnierz konspiracji Armii Krajowej jako łączniczka później jako szef łączności Oddziału „Stragan” Aresztowana przez Gestapo w Warszawie torturowana na Alei Szucka, po 57 przesłuchaniach (pęknięta czaszka, wybite zęby, uszkodzone ucho, próbowała odebrać sobie życie, nie zdradziła nikogo i nie wydała nikogo, otrzymała wyrok – 2 lata obozu i kara śmierci).

Przeżyła Majdanek, Oświęcim- Brzezinkę, a następnie obozy śmierci w Niemczech  Ravensbruck i Najsztadt-Glewe. Po zakończeniu wojny aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa, po wielu latach szykan wraca do pracy dzięki profesorowi Grucy w tym samym jego zespole.

Po 52 latach pracy przechodzi na emeryturę. Odznaczona Krzyżem Walecznych, najwyższym medalem organizacji Światowej PCK w Genewie i wielu innych.

Henryk Ossowski pseudonim „Dołęga” – wykształcenie wojskowe, kończy Korpus Kadetów im. Józefa Piłsudzkiego  we Lwowie. Żołnierz września 1939 roku, uczestnik bitwy w Borach Tucholskich, obrońca Modlina, Hubalczyk – adiutant mjr. Hubala, żołnierz konspiracji Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militarii V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznym, Krzyżem Partyzanckim i wieloma innymi.

Wanda i Henryk Ossowscy patroni naszej szkoły to bohaterowie najwyższej próby, spoczywają w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu w Kunicach.

W pierwszą rocznicę nadania imienia tj. w 2001 roku z inicjatywy dyr.  Stefana Mazura i przy wspomaganiu p. Beaty Chrustowicz obecnej dyr. szkoły, poświęciliśmy i otworzyliśmy  urządzoną Izbę Pamięci i Tradycji- nasze szkolne muzeum. W Izbie Pamięci i Tradycji w pięknej i okazałej gablocie przechowywany jest sztandar szkoły. Pierwsze eksponaty przekazane zostały przez patronkę szkoły i rodzinę Ossowskich, które wraz z innymi zgromadzonymi, eksponowane są w wielu dębowych gablotach.

W roku 2002 zakupiona została urna, w której umieszczono ziemię-prochy z wszystkich hitlerowskich obozów zagłady, w których patronka szkoły Wanda Ossowska w oczekiwaniu na wykonanie po 2 latach obozu wyroku śmierci, cierpiąc wspomagała współwięźniów wykorzystując swoje umiejętności wiedzę medyczną.

Tradycyjnie co roku szkoła obchodzi Święto Szkoły-Dzień Patronów na które zapraszani są: władze samorządowe i oświatowe, honorowi goście, rodzina patronów i  wielu zaprzyjaźnionych kombatantów II-giej wojny światowej. Uroczystość przebiega zgodnie z opracowanym harmonogramem i ceremoniałem wojskowym. W obecności zebranych gości składany jest raport kapitanów klas dla nauczyciela wychowania fizycznego. A z kolei nauczyciel melduje  raport dyrektorowi szkoły, ten po powitaniu daje polecenie wprowadzenia flagi państwowej i sztandaru szkoły. Podczas grania hymnu państwowego podnoszona jest flaga państwowa na maszt. Następnie cały stan osobowy z pocztem sztandarowym udaje się na uroczystą mszę, a następnie na miejscowy cmentarz do grobu rodziny Ossowskich, który Wanda i Henryk obrali na miejsce wiecznego spoczynku. Po zapaleniu zniczy i złożeniu wiązanki zgodnie z ceremoniałem wojskowym składany jest „Apel Poległych”, a na zakończenie odmawiana jest się modlitwa za zmarłych patronów i żołnierzy poległych na wszystkich frontach minionych wojen.

Uroczystość Święta Szkoły wzbogaca się o nowe formy jak również nowych honorowych gości. Na szczególną uwagę zasługuje podkreślenie fakt nawiązania współpracy ze Związkiem ŻołnierzyWojska Polskiego i byłych Żołnierzy Górników w Piotrkowie Trybunalskim. Wysoko cenimy sobie udział  ich licznej delegacji na naszych uroczystościach. W wyniku tej współpracy izba nasza między innymi wzbogaca się o cenne eksponaty dotyczące oręża polskiego za co kierujemy serdeczne podziękowania. Z racji, iż patron naszej szkoły por. Henryk Ossowski był hubalczykiem pełniąc w oddziale funkcję adiutanta mjr. Hubala, współpracujemy ze Stowarzyszeniem Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego „Hubalczycy”, którzy również na swych koniach paradnie uczestniczą w naszych uroczystościach, prezentując na zakończenie swoje wyszkolenie i ułańskie umiejętności.

 


Zaloguj