RODO

  Krzysztof Wróblewski

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Z dniem 01.02.2019r. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A, 26- 332 Sławno jest Marek Grzegory – Roróg.

Kontakt e-mailowy : marekgrzegory@o2.pl.


Zaloguj