„WSPARCIE NA STARCIE – 3 przedszkola w Gminie Sławno”

  Krzysztof Wróblewski

Od 7 kwietnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. Gmina Sławno realizuje projekt

„WSPARCIE NA STARCIE – 3 przedszkola w Gminie Sławno”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Więcej informacji o projekcie tutaj


Zaloguj