Ewelina Borkowska

Informujemy, że dyżur w miesiącu sierpniu 2024 roku pełni Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach. Karty zgłoszenia są do odbioru w szkole w Kunicach do 21 czerwca.


Rekrutacja 2024/2025

  Ewelina Borkowska

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich  w Kunicach informuje, że od 15 lutego 2024 r. do 14 marca 2024r. godz.14.00 będzie prowadzona rekrutacja do punktu przedszkolnego /oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 8 lutego 2024 r. do 14 lutego 2024r. rodzice dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Informacja o rekrutacji dostępna jest też na stronie:   http://www.ugslawno.pl/pl/page/rekrutacje

Lista załączników:


Zaloguj