Rekrutacja 2021/2022

  Ewelina Borkowska

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich   w Kunicach informuje, że od 15 lutego 2021 r. do 19 marca 2021r. godz.14.00 będzie prowadzona rekrutacja do punktu przedszkolnego /oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 8 lutego 2021 r. do 12 lutego 2021r. rodzice dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – w roku szkolnym 2021/2022. Informacja o rekrutacji dostępna jest też na stronie:   http://www.ugslawno.pl/pl/page/rekrutacje

Pliki do pobrania:


Zaloguj