„Bądźmy Eko”

  Ewelina Borkowska

Edukacja ekologiczna

Zadanie współfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
NAZWA ZADANIA: „Bądźmy Eko” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunicach współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu

„ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017.
WAROŚĆ OGÓLNA ZADANIA: 15 000,00 zł
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z WFOŚ i GW w ŁODZI: 12 700,00 zł

 

Działania zaproponowane w tym projekcie są zgodne z realizowanymi działaniami proekologicznymi gminy i będą prowadziły do ukształtowania trwałych postaw ekologicznych w społeczeństwie. Realizacja programu ma służyć poszerzeniu zakresu współpracy między rodzicami a społecznością szkolną.

 

Bądźmy Eko”- program edukacji ekologicznej

 

Dbanie o środowisko jest dziś bardzo ważnym tematem. Każdy człowiek chce być proekologiczny i dbać o piękno naszej planety. Problem jednak polega na tym, że najczęściej po pewnym czasie ludzie zapominają o swych postanowieniach. Wszystkie nasze działania powinny być zatem długofalowe. Już od najmłodszych lat powinniśmy wyrabiać w dzieciach pewne nawyki, które przyniosą
w przyszłości wiele korzyści, nie tylko środowisku, ale i nam samym.

Uczniowie naszej szkoły uczą się proekologicznych zachowań
i stosują je w życiu codziennym. Program „Bądźmy Eko”, który opracowaliśmy i wdrożyliśmy do realizacji ma  właśnie na celu podniesienie   świadomości ekologicznej.

W ramach realizacji programu planujemy zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji projektu.

Program realizowany będzie też poprzez organizowanie wycieczek.

 

Większość wycieczek   zaplanowaliśmy w maju.

Jako pierwsza odbędzie się wycieczka  do Osady leśnej w Kole – maj 2017r.

 

Również w maju planowana jest wycieczka do Łodzi, a jej celem będzie zwiedzenie Zoo oraz Palmiarni.

 

Wycieczka do  arboretum w Rogowie   – maj 2017r.

 

Wycieczka do rezerwatu przyrody „ Niebieskie Źródła” w Tomaszowie Mazowieckim- maj 2017r.

 

Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Trojanowie zaplanowana jest została  na kwiecień 2017r.

 

W ramach realizacji programu przewidziane są również warsztaty – zajęcia stacjonarne:

 

– audycja ekologiczno – muzyczna – zajęcia prowadzone przez agencję artystyczną propagujące ekologię w piosence – marzec  2017r.

 

– zajęcia z edukacji przyrodniczej dla uczniów  klas I-III – lekcje dotyczące ochrony środowiska prowadzone przez nauczycieli  w ciągu roku szkolnego,

 

– zajęcia z edukacji przyrodniczo- ekologicznej dla oddziałów przedszkolnych prowadzone w ogrodzie dydaktycznym przy PSP w Kunicach i mające na celu obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu całego roku,

 

– warsztaty dla klas IV –VI  prowadzone przez stolarza – budowanie karmników dla ptaków.

 

 

  Planowane konkursy mające na celu propagowanie zachowań proekologicznych:

 

– konkurs recytatorski dla klas 0-VI przebiegający pod hasłem „ Piękno przyrody ojczystej” mający na celu uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającego nas świata – marzec 2017r.

 

– konkurs plastyczny „Żyj  z przyrodą w zgodzie”, którego celem jest uświadomienie uczniom skutków niszczenia przyrody – kwiecień 2017r.

 

– konkurs techniczny „ Zabawka z odpadów” przewidziany dla klas IV –VI . Celem  tego działania, którego termin realizacji przypadnie  w lutym 2017r. jest znalezienie nietypowego zastosowania dla odpadów.

 

– Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o tematyce ekologiczno- przyrodniczej – rozwijanie talentów muzycznych, uwrażliwianie na piękno przyrody – maj 2017r.

 

Inne działania,  w ramach których będą wykorzystywane zakupione pomoce dydaktyczne:

 

– akcja „Sprzątanie Świata – sprzątanie terenu wokół szkoły, przydrożnych rowów i lasów – wrzesień, kwiecień,

 

– akcja „Dokarmiamy ptaki zimą”- gromadzenie owoców i nasion, dokarmianie i obserwacja ptaków – grudzień, marzec,

 

– wystawa prac plastycznych i technicznych – przygotowanie wystawy prac konkursowych dla uczniów i rodziców – luty, kwiecień,

 

– powitanie wiosny –  ekologiczna  marzanna wykonana przez uczniów klas 0- VI – marzec 2017r.

 

– apel o tematyce ekologicznej z okazji „ Dnia Ziemi”- montaż słowno- muzyczny, obejrzenie filmu pt.: „ Rady na odpady”, w którym mowa jest o segregowaniu śmieci – kwiecień 2017r.

 

– Ekologiczny Festyn Rodzinny – pokaz kolekcji  ekologicznej mody, propagowanie zdrowej żywności, przygotowanie potraw z wykorzystaniem ekologicznych produktów – czerwiec 2017r.

 

– zbiórka surowców wtórnych – zbieranie plastikowych nakrętek i zużytych baterii – cały rok,

 

-wystawa podsumowująca realizację projektu – zaprezentowanie wyróżnionych prac wykonanych w czasie trwania projektu, prezentacja multimedialna podsumowująca projekt – czerwiec 2017r.

 

 

 

 

 

 


Festyn Rodzinny

  Ewelina Borkowska

W sobotę 10 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunicach miała miejsce oczekiwany przez nas wszystkich Festyn Rodzinny.

Rodzina stanowi wspólnotę osób, która jest podstawową formą życia indywidualnego i społecznego. Jest pierwotną i najpowszechniejszą grupą społeczną prawie każdego z nas. To ona należy do pierwszego środowiska dającego człowiekowi możliwość wszechstronnego rozwoju, zaspokajania jego wielu potrzeb i wprowadzania go w świat wartości i norm społecznych. Identyfikując się z nią, człowiek współtworzy i przejmuje kultywowane w rodzinie poglądy, postawy, wzory zachowania i postępowania. To, czego uczymy się                     w rodzinie, pozostaje na całe życie. Kontakty z najbliższymi osobami z rodziny odgrywają istotną rolę w kształtowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich.

Uroczystość Święta Rodziny rozpoczęła Pani Dyrektor Beata Chrustowicz, która serdecznie powitała wszystkich rodziców. Zapoznała z programem imprezy i zachęciła do wspólnej zabawy.

Występy rozpoczęli uczniowie klasy I bogatym programem artystycznym pt. „Na krakowską nutę”. Klasa  III zaprezentowała inscenizację o tematyce ekologicznej podsumowujacej projekt „Bądźmy Eko”. Niezwykle ciekawym punktem programu był pokaz mody ekologicznej przygotowany pod kierunkiem Pani Eweliny Borkowskiej. W rolę modeli wcielili się uczniowie klas IV-VI. Prezentowane  stroje przygotowywane były na zajęciach lekcyjnych  według własnego pomysłu. Natomiast dzieci z klasy II w wierszach, piosenkach  i tańcu wyraziły swoją wdzięczność dla rodziców. Na zakończenie części artystycznej wystąpiły dziewczynki z klasy IV, które wykonały nowoczesny taniec. Występ dzieciaków dostarczył wszystkim wiele wzruszeń i radości. Za przebieg uroczystości odpowiadały Panie: Krystyna Chmal, Ewa Stępniewska i Elżbieta Wesołowska.

Rodzice mieli również możliwość obejrzenia wytworów prac artystycznych w ramach projektu „Bądźmy Eko”uczniów klas I-VI: „Żyj w zgodzie z przyrodą” i „Zabawka z odpadów” . Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem rodziców i dzieci.

Następnie  Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich uczestników do wspólnego świętowania na placu szkolnym, gdzie czekało wiele atrakcji: wata cukrowa, napoje, lody, ciasta i pieczona wspólnie z rodzicami na grillu kiełbaska.  Jednak największą atrakcją festynu były dmuchane zjeżdżalnie i malowanie twarzy. Na buziach dzieci powstawały kotki, pieski i inne zwierzątka wykonane przez nasze szkolne artystki: p. Iwonkę, p. Monikę, p. Julitkę i p. Jadzię. Na zakończenie zostało wykonane wspólne pamiątkowe  zdjęcie .

Nie zabrakło też naszych absolwentów, którzy razem ze swoimi młodszymi kolegami uczestniczyli w zabawach. Festyn Rodzinny okazał się dla dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli wspaniałą integracyjną zabawą, która przebiegała w miłej i rodzinnej

atmosferze.


Butelka z przesłaniem

  Ewelina Borkowska

Podczas ostatnich zajęć świetlicowych, dzieci przekonały się jak ponownie można wykorzystać szklane butelki. Na początku zajęły się usunięciem etykiet z butelek i osuszeniem ich. Kolejnym etapem było umieszczenie na butelce wybranego przez siebie hasła. Ostatnim elementem dekoracji butelek, było malowanie ich sprayem. Butelki okazały się świetnym pomysłem na podarunek dla kogoś bliskiego.


III Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

  Ewelina Borkowska

III Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w tym roku odbył się w dniu 06.06.2017r. pod hasłem „Bądźmy Eko”. Gospodarzem jak co roku była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach. Głównym celem festiwalu była popularyzacja piosenki o tematyce ekologiczno – przyrodniczej oraz uwrażliwienie na piękno przyrody. Na festiwalu prezentowali się uczniowie z całej gminy Sławno, wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach szkolnych. Prezentowane utwory oceniane były w czterech kategoriach: klasy „0”, I-III, IV-VI i Gimnazja. Wykonawców oceniało jury w składzie: Przewodnicząca – Małgorzata Rafalska oraz członkowie: Alina Szymańska, Jerzy Misiurski i Zuzanna Broszczyk. Ocenie podlegały:muzykalność, dobór repertuaru, interpretacja i ogólny wyraz artystyczny. Nad przygotowaniem i sprawnym przebiegiem Festiwalu ze strony organizatorów czuwali: Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach – Pani Beata Chrustowicz oraz pracownice  szkoły: Pani Romana Kępska i Pani Ewelina Krakowiak.

Wyniki III Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Bądźmy Eko”

Po wysłuchaniu solistów i zespołów czterech grup wiekowych, jury postanowiło nagrodzić w kategorii:

Szkoły podstawowe

Klasy „0”

I miejsce – Maria Cieśla z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie

II miejsce – Zuzanna Pietrzyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu

III miejsce – Aleksandra Stołek i Julia Rajska ze Szkoły Podstawowej w Kozeninie

Wyróżnienie – Helena Klimek z Publicznej  Szkoły Podstawowej w Kunicach

Klasy I-III

I miejsce – Patrycja Kata z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu

II miejsce – Alicja i Szymon Kurzyk z Publicznej Szkoły Podstawowej ze Sławna

III miejsce – Julia Ścierwicka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie

Wyróżnienie – Oliwia Kobalczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunicach.

Klasy IV-VI

I miejsce – Jakub Jędrzejewski i Wiktoria Skorupa z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunicach

II miejsce – Amelia Jaworska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie

III miejsce – Magdalena Nowak z Publicznekj Szkoły Podstawowej w Kamieniu

Wyróżnienie – zespół wokalny z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie

Gimnazja

I miejsce – zespół wokalny z Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach

II miejsce – zespół wokalny z Publicznego Gimnazjum w Prymusowej Woli

III Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Bądźmy Eko” dostarczył dużo emocji, radości i satysfakcji wszystkim uczestnikom. Podjęte wspólne działanie na pewno zaowocuje zmianą podejścia do przyrody, uwrażliwi na jej piękno i wzbudzi aktywną postawę do jej ochrony. Dzięki uzuskanej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu ekologicznego „Bądźmy Eko” zostały zakupione statuetki i dyplomy.

 

 


Wycieczka do Rogowa

  Ewelina Borkowska

Dnia 30 maja 2017r. została zorganizowana wycieczka dla uczniów z klas IV -VI do Arboretum SGGW
w Rogowie. Celem tej wycieczki było pogłębianie wiedzy z zakresu botaniki oraz poszerzenie słownictwa poprzez poznanie różnorodnych gatunków bylin, drzew i krzewów z terenów górzystych oraz zapoznanie dzieci z ogrodem dendrologicznym i jego okazami. Pierwszym punktem naszej wycieczki było spotkanie z panią przewodnik, która na wstępie przybliżyła nam  historię powstania arboretum. Następnie wyruszyliśmy w podróż ścieżkami ogrodu. Dotarliśmy do Alpinarium, gdzie oprócz skalników znajdują się ciągi strumyków, kilka oczek wodnych, a także staw z wyspą. Obejrzeliśmy rośliny górskie pochodzące z całego świata. Rosną tu również drzewa i krzewy terenów górzystych np. świerk serbski, limby, jodły kalifornijskie. Poza tym znajduje się u także dział Flory Polskiej z bylinami, krzewami i drzewami objętymi ochroną prawną lub zagrożonymi wyginięciem. Brzegi strumieni i staw porastają liczne rośliny wodne i nadwodne. Nad brzegiem strumieni dostrzegliśmy irysy, prymule, trzykrotki, tawułki i bambusy. Najnowszą kolekcją na tym terenie jest torfowisko wysokie z krzewami, krzewinkami i bylinami występującymi w Polsce i na innych kontynentach. Znajdują się tu: bagno zwyczajne, brzoza karłowata, żurawina, mech torfowiec, ale największe zainteresowanie wśród uczniów wzbudzała rosiczka – roślina owadożerna. Po wyjściu z Alpinarium udaliśmy się do Arboretum, gdzie znajduje się największa kolekcja drzew, krzewów i krzewinek pochodzących ze wszystkich kontynentów naszej strefy klimatycznej. Obecnie bardzo prężnie rozwija się liczący ponad 500 gatunków zbiór drzew i pochodzących z Chin. Ogród dendrologiczny może poszczycić się licznymi gatunkami klonów, np. klonu palmowego, przebarwiającego jesienią liście na kolor czerwony. Znajdują się tu również rośliny iglaste, takie jak: daglezje, żywotniki pochodzące z Ameryki Północnej jak również olbrzymie sosny. Uwagę wszystkich przyciągały barwne różaneczniki – kwitnące na żółto, różowo, biało i czerwono azalie i rododendrony oraz przekwitające już magnolie. To właśnie w tej alejce roślin kwasolubnych uczniowie najchętniej robili sobie zdjęcia. Dzieci z wycieczki wróciły bardzo zadowolone.  Pobyt w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie wzbogacił wiedzę  uczniów o lesie,  ochronie przyrody i ekologii.


Zaloguj