Zespół ,,Kuniczanka” witał Wiosnę

  Julita Karkocha

Nadejście nowej pory roku w kulturze ludowej wiąże się z wieloma tradycjami i obrzędami. Jedną z nich jest Topienie Marzanny. Zwyczaj ten podtrzymano i radośnie obchodzono w Kunicach. 

W czwartek 23 marca Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca ,,Kuniczanka” ze Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach wyruszył spod szkoły kolorowym korowodem. Dziecięcy orszak wraz z opiekunem p. Julitą Karkocha i instruktorem zespołu p. Kamillą Biniek- Kaczorowską, ze śpiewem na ustach  przeszedł nad rzeczkę Słomiankę, gdzie przy dźwiękach harmonii i radosnym śpiewie pożegnano zimę, topiąc słomianą kukłę w wodzie.

Zwyczaj ten miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Wyrażał radość z przychodzącej wiosny i odchodzącej zimy.

Jest to kolejny zwyczaj, który kultywuje zespół ,,Kuniczanka”. Warto dzieciom i młodzieży o nich przypominać, aby te stare, ale jakże barwne obrzędy nie odeszły w zapomnienie.


Zaloguj