Wycieczka do Kielc

  Julita Karkocha

24 września, dziecięcy zespół Kuniczanka z grupą uczniów klasy V i VI, uczestniczyli w wycieczce do Kielc.

Pierwszą atrakcją było zwiedzanie Oceniki, która znajduje się w Kompleksie Świętokrzyskiej Polany. Dzieci podziwiały tam zwierzęta i rośliny z rzek, jezior, mórz i oceanów całego świata. Przewodnik oprowadzając grupę, przekazywał wiele ciekawostek o roślinach i zwierzętach występujących w różnych biotopach.

Kolejnym punktem wycieczki był Park Trampolin FlySky.  Dzieci, po wykonaniu krótkiej rozgrzewki, pod okiem instruktorów, korzystały z szeregu przygotowanych tam atrakcji. Taka forma aktywności fizycznej niewątpliwie sprzyja wyrabianiu w dzieciach nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, a co najważniejsze przynosi wiele pozytywnych wrażeń.

Dziecięcy zespół Kuniczanka, składa serdeczne podziękowania sponsorom, za ufundowanie wycieczki.


Zaloguj