Ruch jednostajny prostoliniowy z robotami Dash

  Ewelina Borkowska

13 marca 2024 r., uczniowie klasy siódmej utrwalali wiadomości o ruchu jednostajnym prostoliniowym wykorzystując nowoczesne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu Laboratoria Przyszłości – roboty Dash. Uczniowie pracując w grupach, wyznaczali trasę o określonej długości, pokonywali tę trasę sterując robotami Dash za pomocą aplikacji Go i Wonder, mierzyli czas pokonywania trasy. Następnie obliczali średnią prędkość oraz zamieniali jednostki prędkości.


Zaloguj