Rekrutacja 2023/2024

  Ewelina Borkowska

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich  w Kunicach informuje, że od 15 lutego 2023 r. do 21 marca 2023r. godz.14.00 będzie prowadzona rekrutacja do punktu przedszkolnego /oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 8 lutego 2023 r. do 14 lutego 2023r. rodzice dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2022/2023 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Informacja o rekrutacji dostępna jest też na stronie:   http://www.ugslawno.pl/pl/page/rekrutacje

Lista załączników:


Zaloguj