Projekt ,,Czyste Powietrze wokół nas”

  Julita Karkocha

W marcu grupa Tygryski przystąpiła do realizacji projektu ,,Czyste powietrze wokół nas”. Głównym założeniem programu jest zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego. Treści programu realizowane były przez tydzień. Każdy dzień poświęcony był na inne działania. Tematy zrealizowanych zajęć:

1. Wycieczka.
2. Co i dlaczego dymi?
3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
5. Jak unikać dymu papierosowego?

Zajęciom towarzyszyła sylweta dinozaura „Dinusia”, która pomagała w rozwiązywaniu stawianych zadań, uczyła współdziałania w zespole i odpowiedzialności. Przedszkolaki z chęcią uczestniczyły w realizowanych formach zajęć. Poszczególne zajęcia pobudzały różne formy aktywności dziecka przez zabawy  tematyczne, twórcze, grupowe.


Zaloguj