Praktyczna lekcja fizyki

  Ewelina Borkowska

17 listopada 2023r. uczniowie na lekcji fizyki w klasie VIII utrwalali wiadomości o napięciu, natężeniu i oporze elektrycznym. Uczniowie korzystając z pomocy edukacyjnych zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości „Kurs podstaw elektroniki FOFBOT” mierzyli napięcie baterii oraz opór elektryczny swojego ciała korzystając z odpowiednio ustawionego i podłączonego miernika. W dalszej części zajęć budowali układy elektroniczne na płytce stykowej wykorzystując diody i dobierając odpowiednie rezystory. Mierzyli także napięcie w zbudowanych układach.


Zaloguj