„Nasze marzenia”

  Iwona Wróbel

Na początku naszego spotkanie troszkę poćwiczcie:)

Posłuchajcie piosenki i powiedzcie o czym dziś będziemy rozmawiać?

Posłuchajcie wiersza J. Tuwima „Dyzio marzyciel”

Odpowiedzcie na pytania:
Co robił Dyzio na łące?, O czym marzył?, Co innego mogą przypominać chmury?
Każdy z nas ma marzenia! O czym Wy marzycie?

Wykonajcie zadanie z kart prac ze strony 34- narysujcie w chmurze wybrane marzenie Dyzia na podstawie wiersza.

O czym marzy pies z ilustracji? Pokoloruj obrazek.

Kolorowanka – Psie marzenieZaloguj