III Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

  Ewelina Borkowska

III Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w tym roku odbył się w dniu 06.06.2017r. pod hasłem „Bądźmy Eko”. Gospodarzem jak co roku była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach. Głównym celem festiwalu była popularyzacja piosenki o tematyce ekologiczno – przyrodniczej oraz uwrażliwienie na piękno przyrody. Na festiwalu prezentowali się uczniowie z całej gminy Sławno, wyłonieni we wcześniejszych eliminacjach szkolnych. Prezentowane utwory oceniane były w czterech kategoriach: klasy „0”, I-III, IV-VI i Gimnazja. Wykonawców oceniało jury w składzie: Przewodnicząca – Małgorzata Rafalska oraz członkowie: Alina Szymańska, Jerzy Misiurski i Zuzanna Broszczyk. Ocenie podlegały:muzykalność, dobór repertuaru, interpretacja i ogólny wyraz artystyczny. Nad przygotowaniem i sprawnym przebiegiem Festiwalu ze strony organizatorów czuwali: Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach – Pani Beata Chrustowicz oraz pracownice  szkoły: Pani Romana Kępska i Pani Ewelina Krakowiak.

Wyniki III Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Bądźmy Eko”

Po wysłuchaniu solistów i zespołów czterech grup wiekowych, jury postanowiło nagrodzić w kategorii:

Szkoły podstawowe

Klasy „0”

I miejsce – Maria Cieśla z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie

II miejsce – Zuzanna Pietrzyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu

III miejsce – Aleksandra Stołek i Julia Rajska ze Szkoły Podstawowej w Kozeninie

Wyróżnienie – Helena Klimek z Publicznej  Szkoły Podstawowej w Kunicach

Klasy I-III

I miejsce – Patrycja Kata z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu

II miejsce – Alicja i Szymon Kurzyk z Publicznej Szkoły Podstawowej ze Sławna

III miejsce – Julia Ścierwicka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kozeninie

Wyróżnienie – Oliwia Kobalczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunicach.

Klasy IV-VI

I miejsce – Jakub Jędrzejewski i Wiktoria Skorupa z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kunicach

II miejsce – Amelia Jaworska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławnie

III miejsce – Magdalena Nowak z Publicznekj Szkoły Podstawowej w Kamieniu

Wyróżnienie – zespół wokalny z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zachorzowie

Gimnazja

I miejsce – zespół wokalny z Publicznego Gimnazjum w Szadkowicach

II miejsce – zespół wokalny z Publicznego Gimnazjum w Prymusowej Woli

III Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Bądźmy Eko” dostarczył dużo emocji, radości i satysfakcji wszystkim uczestnikom. Podjęte wspólne działanie na pewno zaowocuje zmianą podejścia do przyrody, uwrażliwi na jej piękno i wzbudzi aktywną postawę do jej ochrony. Dzięki uzuskanej dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu ekologicznego „Bądźmy Eko” zostały zakupione statuetki i dyplomy.

 

 


Zaloguj