Hubalowy Dzień

  Ewelina Borkowska

W piątek, 16 czerwca 2023 roku, odbyły się w Poświętnem, uroczystości związane ze 126 rocznicą urodzin majora Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala”. Po uroczystym otwarciu i powitaniu gości, mieliśmy okazję zobaczyć Musztrę Paradną w wykonaniu LO Kadetów RP, żywą lekcję historii w wykonaniu Stowarzyszenia Ułanów im. OWWP mjr ,,Hubala” , przejazd zabytkowymi samochodami z II wojny światowej oraz możliwość rozmowy z autorami książki ,, Marian – Wspomnienie o pułkowniku Marianie Zachu”. Naszą szkołę na uroczystości reprezentowała klasa IV i VI wraz z wychowawcami Panią Małgorzatą Kędziorą i Panem Remigiuszem Łubowskim.


Zaloguj