„Bezpieczne wakacje”

  Iwona Wróbel

Posłuchajcie piosenki i dowiedzcie się jak należy bezpiecznie zachować się podczas letniego odpoczynku.

Poniżej ciocie przedstawiają obrazki, które przedstawiają jak należy się zachować podczas wakacji! Wszystkich zasad należy przestrzegać!


Na zakończenie wykonajcie pracę plastyczną „ letni koktajl””)


Zaloguj