Ogłoszenie

  Ewelina Borkowska

Uwaga od 26 października klasy IV – VIII będą realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.( wstępnie do dnia 8 listopada 2020r.)

Nauczanie zdalne jest w naszej szkole realizowane w oparciu o platformę Office365.

We wszystkich tych stronach uczniowie logują się za pomocą tych samych nazw użytkowników i haseł otrzymanych od wychowawców.

Najważniejsze adresy stron internetowych zawierających aplikacje pakietu Office są następujące:

https://office.com — główna witryna pakietu Office365

https://teams.microsoft.com — strona aplikacji Teams

https://outlook.com — strona programu Outlook do wysyłania/odbierania maili

https://word.office.com — strona aplikacji Word

W przypadku zgubienia/zapomnienia nazwy użytkownika lub hasła ucznia prosimy o skontaktowanie się z wychowawcą klasy.

Stacjonarnie pracują klasy 0-III.Zaloguj