Występ zespołu w skansenie Niebowo

  Julita Karkocha

24 kwietnia, zespół ,,Kuniczanka” gościł w malowniczej okolicy Wincentynowa, w skansenie Niebowo. Dziecięcy zespół wystąpił dla komisji konkursowej Europäische ARGE Landentwicklung & Dorferneuerung, która odwiedziła gminę Sławno.


Zaloguj