Wycieczka do Rogowa

  Ewelina Borkowska

Dnia 30 maja 2017r. została zorganizowana wycieczka dla uczniów z klas IV -VI do Arboretum SGGW
w Rogowie. Celem tej wycieczki było pogłębianie wiedzy z zakresu botaniki oraz poszerzenie słownictwa poprzez poznanie różnorodnych gatunków bylin, drzew i krzewów z terenów górzystych oraz zapoznanie dzieci z ogrodem dendrologicznym i jego okazami. Pierwszym punktem naszej wycieczki było spotkanie z panią przewodnik, która na wstępie przybliżyła nam  historię powstania arboretum. Następnie wyruszyliśmy w podróż ścieżkami ogrodu. Dotarliśmy do Alpinarium, gdzie oprócz skalników znajdują się ciągi strumyków, kilka oczek wodnych, a także staw z wyspą. Obejrzeliśmy rośliny górskie pochodzące z całego świata. Rosną tu również drzewa i krzewy terenów górzystych np. świerk serbski, limby, jodły kalifornijskie. Poza tym znajduje się u także dział Flory Polskiej z bylinami, krzewami i drzewami objętymi ochroną prawną lub zagrożonymi wyginięciem. Brzegi strumieni i staw porastają liczne rośliny wodne i nadwodne. Nad brzegiem strumieni dostrzegliśmy irysy, prymule, trzykrotki, tawułki i bambusy. Najnowszą kolekcją na tym terenie jest torfowisko wysokie z krzewami, krzewinkami i bylinami występującymi w Polsce i na innych kontynentach. Znajdują się tu: bagno zwyczajne, brzoza karłowata, żurawina, mech torfowiec, ale największe zainteresowanie wśród uczniów wzbudzała rosiczka – roślina owadożerna. Po wyjściu z Alpinarium udaliśmy się do Arboretum, gdzie znajduje się największa kolekcja drzew, krzewów i krzewinek pochodzących ze wszystkich kontynentów naszej strefy klimatycznej. Obecnie bardzo prężnie rozwija się liczący ponad 500 gatunków zbiór drzew i pochodzących z Chin. Ogród dendrologiczny może poszczycić się licznymi gatunkami klonów, np. klonu palmowego, przebarwiającego jesienią liście na kolor czerwony. Znajdują się tu również rośliny iglaste, takie jak: daglezje, żywotniki pochodzące z Ameryki Północnej jak również olbrzymie sosny. Uwagę wszystkich przyciągały barwne różaneczniki – kwitnące na żółto, różowo, biało i czerwono azalie i rododendrony oraz przekwitające już magnolie. To właśnie w tej alejce roślin kwasolubnych uczniowie najchętniej robili sobie zdjęcia. Dzieci z wycieczki wróciły bardzo zadowolone.  Pobyt w Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Rogowie wzbogacił wiedzę  uczniów o lesie,  ochronie przyrody i ekologii.


Zaloguj