Wielcy Polacy, też byli mali.

  Anna Kupis

Dnia 13 listopada Starszaki odbyły zajęcia pt. ” Wielcy ludzie też kiedyś byli mali”. Ich celem było zapoznanie dzieci z postaciami najsłynniejszych Polaków, tj. Jan Pawłeł II, Fryderyk Chopin, Józef Piłsudzki, Mikołaj Kopernik i innych.Uczniowie również odbyli rozmowę kierowaną na temat Patronów naszej szkoły Wandy i Henryka Ossowskich. Przedszkolaki z zaciekawieniem obejrzały filmik edukacyjny „Wielcy Polacy” i chętnie nuciły melodie piosenki o tym samym tytule. Nauczycielki korzystając z plansz ze zdjęciami przedstawiły dzieciom po krótce historię i zasługi znamienitych Polaków. Zadaniem dzieci po zapoznaniu się z postaciami było wykonanie portretu wybranego „Wielkiego człowieka”. Starszaki po raz kolejny „przybiły piątkę z kulturą„.


Zaloguj