Starszaki malują Herb Gminy Sławno

  Anna Kupis

W ostatnich dniach w związku z tematyką patriotyczną Starszaki zapoznały się
 i oglądały  Herb Gminy Sławno. Pani wyjaśniła dzieciom  znaczenia herbu. Dzieci wskazywały miejsca zarówno w szkole jak i poza nią  gdzie widnieje herb naszej gminy. Herb gminy Sławno przedstawia w tarczy herbowej dwudzielnej w słup w polu prawym lilię srebrną o łodydze, liściach i pręcikach złotych, w polu lewym czerwonym trzy pasy srebrne. Lilia nawiązuje do Najświętszej Maryi Panny – patronki miejscowej parafii. Pasy czerwono-białe pochodzą z herbu województwa sandomierskiego, do którego należał niegdyś teren gminy Sławno.

W celu zapamiętania przez zerówkowiczów wyglądu herbu miejscowości w której mieszkają, dzieci wykonały z podziałem na zespoły pracę plastyczną. Skrzaty po raz kolejny „przybiły piątkę z kulturą”.


Zaloguj