„Śladami historii” – wizyta w Izbie Pamięci i Tradycji

  Anna Kupis

         Starszaki podążając „Śladami historii” udały się wraz z wychowawczynią p. Anną Kupis do Izby Pamięci i Tradycji mieszczącej się w naszej szkole.  Uczniowie będąc w szkolnym muzeum zaznajamiały się  z wizerunkiem Patronów Szkoły (Wandy i Henryka Ossowskich), słuchały czytanych informacji  o nich i Józefie Piłsudzkim. Ponad to, po krótce na miarę możliwości dzieci pani zapoznała ich z wydarzeniami historycznymi. Uczniowie oglądają zgromadzone pamiątki i eksponaty wojenne: szable, mundury, hełmy, elementy wyposażenia wojskowego, odznaczenia, przedmioty codziennego użytku żołnierza, łuski po nabojach,  folklorystyczne stroje opoczyńskie, sztandar szkoły i wiele innych. Była to niezwykła lekcja historii, poprzez którą Starszaki „przybiły piątkę z kulturą.


Zaloguj