Projektowanie w klasie V

  Ewelina Borkowska

Uczniowie klasy piątej rozpoczęli przygodę z projektowaniem modeli trójwymiarowych, ich obróbką oraz drukowaniem na drukarce 3D. Po zapoznaniu się z programem Tinkercad, wykonali modele (szkielety) prostopadłościanów oraz innych graniastosłupów. Wydrukowane modele posłużą jako pomoc dydaktyczna na lekcjach matematyki o figurach przestrzennych. Dzieci pracowały z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem, a możliwość dotknięcia i obejrzenia wytworów swojej pracy po wydrukowaniu również wywołała wiele emocji.


Zaloguj