Pracownia ekologiczna

  Ewelina Borkowska

Uczniowie naszej szkoły korzystają już z nowoczesnej ekopracowni.  Możliwość wykorzystania zasobów dydaktycznych pracowni przyczyniła się do uatrakcyjnienia lekcji przyrody, wzrostu zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi oraz technologią ICT. Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy oraz sprzętu komputerowego.


Zaloguj