Moja wymarzona ekopracownia – 2015

  Ewelina Borkowska

wfosigw

 

Zadanie współfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
NAZWA ZADANIA: Utworzenie i wyposażanie pracowni ekologicznej w  Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu

„Moja wymarzona ekopracownia – 2015”

WAROŚĆ OGÓLNA ZADANIA: 43 827 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z WFOŚ i GW w ŁODZI: 38 200 zł

 


Zaloguj