„Bądźmy Eko” – program edukacji ekologicznej

  Ewelina Borkowska

 

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez WFOŚiGW znajduje się na stronie internetowej www.zainwestujwekologie.pl

„Bądźmy Eko” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach

Beneficjent Gmina Sławno

Realizator Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach

Źródło współfinansowania
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017”

Wartość całkowita 15 000,00 zł.
Wartość dofinansowania  12 700,00 zł.
Okres realizacji  od 01-09-2016 do-30-06-2017

Cel projektu
Celem Konkursu jest wzrost świadomości i wiedzy ekologicznej oraz przyrodniczej wśród uczniów

Zakres rzeczowy
zakup pomocy dydaktycznych
zorganizowanie wycieczek i warsztatów
zakup nagród

 


Zaloguj