„Bądźmy Eko”

  Ewelina Borkowska

Edukacja ekologiczna

Zadanie współfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
NAZWA ZADANIA: „Bądźmy Eko” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Kunicach współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu

„ Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017.
WAROŚĆ OGÓLNA ZADANIA: 15 000,00 zł
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z WFOŚ i GW w ŁODZI: 12 700,00 zł

 

Działania zaproponowane w tym projekcie są zgodne z realizowanymi działaniami proekologicznymi gminy i będą prowadziły do ukształtowania trwałych postaw ekologicznych w społeczeństwie. Realizacja programu ma służyć poszerzeniu zakresu współpracy między rodzicami a społecznością szkolną.

 

Bądźmy Eko”- program edukacji ekologicznej

 

Dbanie o środowisko jest dziś bardzo ważnym tematem. Każdy człowiek chce być proekologiczny i dbać o piękno naszej planety. Problem jednak polega na tym, że najczęściej po pewnym czasie ludzie zapominają o swych postanowieniach. Wszystkie nasze działania powinny być zatem długofalowe. Już od najmłodszych lat powinniśmy wyrabiać w dzieciach pewne nawyki, które przyniosą
w przyszłości wiele korzyści, nie tylko środowisku, ale i nam samym.

Uczniowie naszej szkoły uczą się proekologicznych zachowań
i stosują je w życiu codziennym. Program „Bądźmy Eko”, który opracowaliśmy i wdrożyliśmy do realizacji ma  właśnie na celu podniesienie   świadomości ekologicznej.

W ramach realizacji programu planujemy zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji projektu.

Program realizowany będzie też poprzez organizowanie wycieczek.

 

Większość wycieczek   zaplanowaliśmy w maju.

Jako pierwsza odbędzie się wycieczka  do Osady leśnej w Kole – maj 2017r.

 

Również w maju planowana jest wycieczka do Łodzi, a jej celem będzie zwiedzenie Zoo oraz Palmiarni.

 

Wycieczka do  arboretum w Rogowie   – maj 2017r.

 

Wycieczka do rezerwatu przyrody „ Niebieskie Źródła” w Tomaszowie Mazowieckim- maj 2017r.

 

Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Trojanowie zaplanowana jest została  na kwiecień 2017r.

 

W ramach realizacji programu przewidziane są również warsztaty – zajęcia stacjonarne:

 

– audycja ekologiczno – muzyczna – zajęcia prowadzone przez agencję artystyczną propagujące ekologię w piosence – marzec  2017r.

 

– zajęcia z edukacji przyrodniczej dla uczniów  klas I-III – lekcje dotyczące ochrony środowiska prowadzone przez nauczycieli  w ciągu roku szkolnego,

 

– zajęcia z edukacji przyrodniczo- ekologicznej dla oddziałów przedszkolnych prowadzone w ogrodzie dydaktycznym przy PSP w Kunicach i mające na celu obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu całego roku,

 

– warsztaty dla klas IV –VI  prowadzone przez stolarza – budowanie karmników dla ptaków.

 

 

  Planowane konkursy mające na celu propagowanie zachowań proekologicznych:

 

– konkurs recytatorski dla klas 0-VI przebiegający pod hasłem „ Piękno przyrody ojczystej” mający na celu uwrażliwianie uczniów na piękno otaczającego nas świata – marzec 2017r.

 

– konkurs plastyczny „Żyj  z przyrodą w zgodzie”, którego celem jest uświadomienie uczniom skutków niszczenia przyrody – kwiecień 2017r.

 

– konkurs techniczny „ Zabawka z odpadów” przewidziany dla klas IV –VI . Celem  tego działania, którego termin realizacji przypadnie  w lutym 2017r. jest znalezienie nietypowego zastosowania dla odpadów.

 

– Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o tematyce ekologiczno- przyrodniczej – rozwijanie talentów muzycznych, uwrażliwianie na piękno przyrody – maj 2017r.

 

Inne działania,  w ramach których będą wykorzystywane zakupione pomoce dydaktyczne:

 

– akcja „Sprzątanie Świata – sprzątanie terenu wokół szkoły, przydrożnych rowów i lasów – wrzesień, kwiecień,

 

– akcja „Dokarmiamy ptaki zimą”- gromadzenie owoców i nasion, dokarmianie i obserwacja ptaków – grudzień, marzec,

 

– wystawa prac plastycznych i technicznych – przygotowanie wystawy prac konkursowych dla uczniów i rodziców – luty, kwiecień,

 

– powitanie wiosny –  ekologiczna  marzanna wykonana przez uczniów klas 0- VI – marzec 2017r.

 

– apel o tematyce ekologicznej z okazji „ Dnia Ziemi”- montaż słowno- muzyczny, obejrzenie filmu pt.: „ Rady na odpady”, w którym mowa jest o segregowaniu śmieci – kwiecień 2017r.

 

– Ekologiczny Festyn Rodzinny – pokaz kolekcji  ekologicznej mody, propagowanie zdrowej żywności, przygotowanie potraw z wykorzystaniem ekologicznych produktów – czerwiec 2017r.

 

– zbiórka surowców wtórnych – zbieranie plastikowych nakrętek i zużytych baterii – cały rok,

 

-wystawa podsumowująca realizację projektu – zaprezentowanie wyróżnionych prac wykonanych w czasie trwania projektu, prezentacja multimedialna podsumowująca projekt – czerwiec 2017r.

 

 

 

 

 

 


Zaloguj