Ewelina Borkowska

Projekt "SIŁA NAUKI" zakłada objęcie dodatkowymi zajęciami
dostosowanymi do zdiagnozowanych potrzeb
i predyspozycji uczniów klas I-III.

Więcej informacji tutaj

Zaloguj