Rekrutacja 2019/2020

  Krzysztof Wróblewski

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach informuje, że od 15 lutego 2019r. do 18 marca 2019r. będzie prowadzona rekrutacja do punktu przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice (opiekunowie prawni) nowych dzieci składają „Kartę zgłoszenia” dziecka do punktu przedszkolnego. Dokumenty należy składać do 18 marca 2019 r. do godz. 14.00.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 08.02.2019 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – w roku szkolnym 2019/2020.

Informacja o rekrutacji dostępna jest też na stronie: http://www.ugslawno.pl/pl/page/rekrutacje

Pliki do pobrania:


Zaloguj