SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM – aktualizacja

  Ewelina Borkowska

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

Projekt  „Droga do sukcesu” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE*

Nazwa beneficjenta: Gmina Sławno/Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach

Okres realizacji projektu od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

Projekt  „Droga do sukcesu” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE*

Rodzaj wsparcia Dokładna data Godzina prowadzenia zajęć Adres realizacji wsparcia Dodatkowe informacje
Zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje kluczowe z matematyki 07.IX. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
14. IX. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
21.IX. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
05. X. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
12. X. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
19.X. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
26. X. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
09. XI.2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
09. XI.2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
16.XI. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
23.XI. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
30. XI. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
07. XII. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
14. XII.2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
21.XII.2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
04.I.2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
11.I.2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
18.I.2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Wrzesień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Grudzień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Zajęcia  uzupełniające podnoszące kompetencje kluczowe z języka angielskiego 06.IX. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
13.IX. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
20.IX. 2017 13:30-15:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
04.X.2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
11. X. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
18. X. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
25. X. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
08. XI. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
15. XI .2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
22. XI.2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
29. XI. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
06.XII. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
13. XII. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
20.XII. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
03. I.2018 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
10.I.2018 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
17.I.2018 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Wrzesień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Grudzień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z przedmiotów przyrodniczych 05.IX.2017 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
08.IX.2017 r. 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
11.IX.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
18.IX.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
02.X.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
09.X.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
16.X.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
23.X.2017 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
06.XI.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
13.XI.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
20.XI.2017 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
04.XII.2017 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
02. I.2018 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
05.I.2018 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
08. I.2018 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
09.I.2018 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
12.I.2018 r. 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
15.I.2018 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
22.I.2018 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z matematyki 05.IX. 2017 12.40-13.25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
11.IX. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
18.IX.2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A Liczba godzin – 1
2.X. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
9.X. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
16.X. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
23.X.2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
30.X. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
06.XI .2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
13.XI.2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
20.XI. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
27.XI. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
04.XII. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
11.XII.2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
18.XII.2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
08.I. 2018 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
15.I. 2018 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
22.I. 2018 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Wrzesień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Grudzień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Zajęcia  dodatkowe rozwijające kompetencje z języka angielskiego 05.IX. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
12.IX.2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
18.IX. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
03.X.2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
10.X. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
17. X. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
24. X. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
31.X. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
07. XI. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
16. XI .2017 13:35- 15:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
28.XI. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
05. XII. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
12. XII. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
19. XII. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
02. I.2018 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
09.I.2018 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
16.I.2018 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Wrzesień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Grudzień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Wycieczka 19 września 2017
Festiwal z nauką 2018
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych z wykorzystaniem pomocy multimedialnych – „Multimedialne i interaktywne pomoce dydaktyczne” – kurs doskonalący dla grupy nauczycieli 4,5 październik 2017

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A  Liczba godzin – 10
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych z wykorzystaniem pomocy multimedialnych – „”Lekcja „odwrócona” – indywidualizacja i aktywizacja uczniów” – kurs doskonalący dla grupy nauczycieli  11,23 październik 2017

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach  Liczba godzin – 10
Metody pracy rewalidacyjnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs doskonalący dla grupy nauczycieli. 18,19 październik 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A Liczba godzin – 10
Kreatywny nauczyciel i twórczy uczeń a indywidualizacja pracy z uczniami – kurs doskonalący dla grupy nauczycieli 16,17 maj

2017

Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A Liczba godzin – 10

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik

  Ewelina Borkowska

19 września 23 uczestników realizowanego  od lutego 2017r.  projektu „Droga do sukcesu” wraz  z opiekunami: p. Eweliną Borkowską i Sylwią Rychlińską zwiedzali Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach rozwijających zainteresowania przyrodnicze, językowe i matematyczne oraz zastosowanie nowoczesnych technologii w praktyce. Uczestnicy projektu z wielkim zaangażowaniem poszukiwali rozwiązań przy poszczególnych eksponatach. Każdy mógł wcielić się w rolę naukowca, który przeprowadza eksperymenty. Na zakończenie udaliśmy się do Planetarium na projekcję ” Halo Ziemia”. Film ten zabrał nas
w podróż śladami sond kosmicznych. Od najdawniejszych czasów szukaliśmy kontaktu z innymi ludźmi. Krocząc tą drogą odkryliśmy pismo, radio, telefon, telegraf, a w końcu Internet. Pokonywaliśmy bariery językowe, problemy związane z odległością i czasem przepływu informacji. Dzięki nowoczesnym technologiom i urządzeniom ułatwiających komunikowanie się zmieniamy świat oraz siebie samych. Połączeni niewidzialną siecią, pozostajemy ze sobą w nieustającym kontakcie. Film ten wywarł na wszystkich ogromne i niezapomniane wrażenia.

Wycieczka była bardzo ciekawa i kształcąca.

 


Szczegółowy harmonogram – aktualizacja

  Ewelina Borkowska

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

Projekt  „Droga do sukcesu” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE*

Nazwa beneficjenta: Gmina Sławno/Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach

Okres realizacji projektu od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

Projekt  „Droga do sukcesu” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE*

Nazwa beneficjenta: Gmina Sławno/Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach

Okres realizacji projektu od 01.01.2017 r. do 31.12.20

Rodzaj wsparcia Dokładna data Godzina prowadzenia zajęć Adres realizacji wsparcia

18 r.

Dodatkowe informacje
Zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje kluczowe z matematyki 07.IX. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
14. IX. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
21.IX. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
05. X. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
12. X. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
19.X. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
26. X. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
02. XI .2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
09. XI.2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
16.XI. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
23.XI. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
30. XI. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
07. XII. 2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
14. XII.2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
21.XII.2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
04.I.2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
11.I.2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
18.I.2017 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Wrzesień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Grudzień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Zajęcia  uzupełniające podnoszące kompetencje kluczowe z języka angielskiego 06.IX. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
13.IX. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
20.IX. 2017 13:30-15:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
04.X.2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
11. X. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
18. X. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
25. X. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
08. XI. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
15. XI .2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
22. XI.2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
29. XI. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
06.XII. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
13. XII. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
20.XII. 2017 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
03. I.2018 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
10.I.2018 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
17.I.2018 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Wrzesień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Grudzień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z przedmiotów przyrodniczych 05.IX.2017 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
08.IX.2017 r. 13:30-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
11.IX.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
18.IX.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
02.X.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
09.X.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
16.X.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
23.X.2017 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
06.XI.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
13.XI.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
20.XI.2017 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
04.XII.2017 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
02. I.2018 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
05.I.2018 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
08. I.2018 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
09.I.2018 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
12.I.2018 r. 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
15.I.2018 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
22.I.2018 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z matematyki 05.IX. 2017 12.40-13.25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
11.IX. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
18.IX.2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A Liczba godzin – 1
2.X. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
9.X. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
16.X. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
23.X.2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
30.X. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
06.XI .2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
13.XI.2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
20.XI. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
27.XI. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
04.XII. 2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
11.XII.2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
18.XII.2017 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
08.I. 2018 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
15.I. 2018 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
22.I. 2018 12.40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Wrzesień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Grudzień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Zajęcia  dodatkowe rozwijające kompetencje z języka angielskiego 05.IX. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
12.IX.2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
18.IX. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
03.X.2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
10.X. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
17. X. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
24. X. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
31.X. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
07. XI. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
14. XI .2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
21. XI.2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
28.XI. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
05. XII. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
12. XII. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
19. XII. 2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
02. I.2018 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
09.I.2018 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
16.I.2017 13:15- 14:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Wrzesień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Grudzień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Wycieczka 19 września 2017
Festiwal z nauką 2018
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych z wykorzystaniem pomocy multimedialnych – „Multimedialne i interaktywne pomoce dydaktyczne” – kurs doskonalący dla grupy nauczycieli 4,5 październik 2017

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A  Liczba godzin – 10
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych z wykorzystaniem pomocy multimedialnych – „”Lekcja „odwrócona” – indywidualizacja i aktywizacja uczniów” – kurs doskonalący dla grupy nauczycieli  25,26 październik 2017

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach  Liczba godzin – 10
Metody pracy rewalidacyjnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs doskonalący dla grupy nauczycieli. 18,19 październik 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A Liczba godzin – 10
Kreatywny nauczyciel i twórczy uczeń a indywidualizacja pracy z uczniami – kurs doskonalący dla grupy nauczycieli 16,17 maj

2017

Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A Liczba godzin – 10

 

 

Ogólna liczba godzin zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje z matematyki – 60 godzin

Ogólna liczba godzin zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje z języka angielskiego – 60 godzin

Ogólna liczba godzin zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje z przedmiotów przyrodniczych   – 120 godzin

Ogólna liczba godzin zajęć uzupełniających podnoszących kompetencje kluczowe z matematyki – 60 godzin

Ogólna liczba godzin zajęć uzupełniających podnoszących kompetencje kluczowe z języka angielskiego – 60 godzin

*W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na treść harmonogramu Beneficjent zobowiązany jest dokonać niezwłocznej aktualizacji.

 

 

 


Zajęcia uzupełniające z matematyki

  Ewelina Borkowska

Zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje kluczowe z matematyki realizowane są w ramach projektu „ Droga do sukcesu”.  Biorą w nim udział  uczniowie klasy IV. Celem zajęć jest utrwalenie zdobytych wiadomości , uzupełnienie braków edukacyjnych oraz wyeliminowanie trudności matematycznych. Uczniowie rozwiązują bardzo proste zadania w celu wyćwiczenie podstawowych umiejętności pozwalających na wykorzystanie ich w życiu codziennym. Metody pracy dostosowane są do konkretnych potrzeb uczniów. Na zajęciach określono dodawanie, odejmowanie sposobem pisemnym, działania na kalkulatorze, podzielność liczb. Uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela matematyki. Uczestnicy pracują indywidualnie i w grupach dwu osobowych co umożliwia rozwój umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. Ułatwieniem  są pomoce dydaktyczne, multimedialne oraz komputery,  które zostały zakupione w ramach projektu.


Szczegółowy harmonogram – aktualizacja

  Ewelina Borkowska

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020

Projekt  „Droga do sukcesu” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE*

Nazwa beneficjenta: Gmina Sławno/Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy i Henryka Ossowskich w Kunicach

Okres realizacji projektu od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Rodzaj wsparcia Dokładna data Godzina prowadzenia zajęć Adres realizacji wsparcia Dodatkowe informacje
10.II. 2017 11:50-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
17.II. 2017 11:50-12: 35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
24.II. 2017 11:50- 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
03. III. 2017 11:50- 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
10. III. 2017 11:50- 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
17.III. 2017 11:50- 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
24. III. 2017 11:50- 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
31. III .2017 11:50- 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
07. IV.2017 11:50- 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
21.IV. 2017 11:50- 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
28.IV. 2017 11:50- 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
05. V. 2017 11:50- 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
12. V. 2017 11:50- 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
02. VI.2017 11:50- 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Wrzesień 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Grudzień 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Styczeń 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Wrzesień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Grudzień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Zajęcia  uzupełniające podnoszące kompetencje kluczowe z języka angielskiego 03.II. 2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
10.II. 2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
17.II. 2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
24.II. 2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
03. III. 2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
10. III. 2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
17.III. 2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
24. III. 2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
31. III .2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
07. IV.2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
21.IV. 2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
28.IV. 2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
05. V. 2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
12. V. 2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
02. VI.2017 11:50 – 12:35 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Wrzesień 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Grudzień 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Styczeń 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Wrzesień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Grudzień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z przedmiotów przyrodniczych 06.II.2017 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
07.II.2017 r. 12:40-14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
13.II.2017 r. 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
14.II.2017 r. 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
20.II.2017 r. 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
21.II.2017 r. 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
27.II.2017 r. 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
28.II.2017 r. 12:40-13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
06.III.2017 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
07.III.2017 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
13.III.2017 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
14.III.2017 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
20.III.2017 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
21.III.2017 r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
03.IV.2017 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
04.IV.2017 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
10.IV.2017 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
11.IV.2017 r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
08.V.2017r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
09.V.2017r. 12:40- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
15.V.2017r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
16.V.2017r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
22.V.2017r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
23.V.2017r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
29.V.2017r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
30.V.2017r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
05.VI.2017r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
06.VI.2017r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
12.VI.2017r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
13.VI.2017r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
19.VI.2017r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
20.VI.2017r. 12:40- 13:25 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Wrzesień 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 6
Październik 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 6
Listopad 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 6
Grudzień 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Styczeń 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 10
Zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje kluczowe z matematyki  07.II. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
14.II.2017 13:30 -14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A Liczba godzin – 1
21.II. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
28.II. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
07. III. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
14. III. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
21.III. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
30. III. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
04. IV .2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
11. IV.2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
25.IV. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
09. V. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
16. V. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
23. V. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
06. VI.2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Wrzesień 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Grudzień 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Styczeń 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Wrzesień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Grudzień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Zajęcia  dodatkowe rozwijające kompetencje z języka angielskiego 07.II. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
14.II.2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
21.II. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
28.II. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
07. III. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
14. III. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
21.III. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
30. III. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
04. IV .2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
11. IV.2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
25.IV. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
09. V. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
16. V. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
23. V. 2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
06. VI.2017 13:30- 14:15 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Wrzesień 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Grudzień 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Styczeń 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Luty 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Marzec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Kwiecień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Maj 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Czerwiec 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 2
Wrzesień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Październik 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 4
Listopad 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 3
Grudzień 2018 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A liczba godzin – 1
Wycieczka 19 września 2017
Festiwal z nauką 2018
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych z wykorzystaniem pomocy multimedialnych – „Multimedialne i interaktywne pomoce dydaktyczne” – kurs doskonalący dla grupy nauczycieli 4,5 październik 2017 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A  Liczba godzin – 10
Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych z wykorzystaniem pomocy multimedialnych – „”Lekcja „odwrócona” – indywidualizacja i aktywizacja uczniów” – kurs doskonalący dla grupy nauczycieli  25,26 październik 2017

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach  Liczba godzin – 10
Metody pracy rewalidacyjnej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kurs doskonalący dla grupy nauczycieli. 18,19 październik 2017 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A Liczba godzin – 10
Kreatywny nauczyciel i twórczy uczeń a indywidualizacja pracy z uczniami – kurs doskonalący dla grupy nauczycieli 16,17 maj

2017

Publiczna Szkoła Podstawowa im. W i H Ossowskich w Kunicach, Kunice 62A Liczba godzin – 10

 

 

Ogólna liczba godzin zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje z matematyki – 60 godzin

Ogólna liczba godzin zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje z języka angielskiego – 60 godzin

Ogólna liczba godzin zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje z przedmiotów przyrodniczych   – 120 godzin

Ogólna liczba godzin zajęć uzupełniających podnoszących kompetencje kluczowe z matematyki – 60 godzin

Ogólna liczba godzin zajęć uzupełniających podnoszących kompetencje kluczowe z języka angielskiego – 60 godzin

*W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na treść harmonogramu Beneficjent zobowiązany jest dokonać niezwłocznej aktualizacji.

 

DYREKTOR SZKOŁY


Zaloguj