Wycieczka do Leśnej Osady edukacyjnej w Kole

  Ewelina Borkowska

Dnia 25.05.2017r. przedszkolaki z oddziału 0A i 0B z Publicznej Szkoły Podstawowej   w Kunicach w ramach projektu ‘Bądźmy Eko” uczestniczyły w wycieczce do Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole. Leśna Osada Edukacyjna posiada status Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, który prowadzi leśniczy Paweł Kowalski.

Głównym celem wycieczki było poznanie lasu i jego mieszkańców. Po leśnej osadzie oprowadzał nas Pan leśniczy, który w ciekawy sposób opowiadał o zwierzętach tam mieszkających. Poznaliśmy popularne gatunki zwierząt leśnych oraz ich zwyczaje. Realizując kolejny cel wycieczki udaliśmy się na spacer po lesie. Przy pomocy Pana Pawła rozpoznawaliśmy pospolite gatunki drzew, ptaki oraz owady. Po powrocie ze spaceru Pan leśniczy oprowadził nas po sali edukacyjnej w leśniczówce, w której znajdowały się poroża saren i jeleni. Znajduje się tam również punkt alarmowo – dyspozycyjny, którego celem jest obserwacja terenów leśnych w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Ostatnim punktem wycieczki było spotkanie przy ognisku połączone z pieczeniem kiełbasek. W wolnym czasie dzieci swobodnie bawiły się na świeżym powietrzu oraz układały kompozycje z materiałów przyrodniczych zebranych w czasie spaceru po lesie.

Dzieci z wycieczki wróciły bardzo zadowolone. Pogłębiły i poszerzyły swoją wiedzę przyrodniczą. Poznały w jaki sposób należy pomagać rannej zwierzynie i jak się nią opiekować. Żywo i emocjonalnie reagowały na nowe wiadomości, ponieważ kontaktu z żywą przyrodą nie zastąpi się najlepszymi nawet fotografiami czy filmami.

W wycieczce brało udział 42 uczestników.

 


WYCIECZKA DO ZOO I DO PALMIARNI

  Ewelina Borkowska

24 maja 2017 r.  uczniowie naszej szkoły z klas I-III wraz z wychowawcami w ramach projektu „Bądźmy EKO” wybrali się na wycieczkę do Łodzi,  której celem było odwiedzenie Zoo oraz Palmiarni. Przed szkołą zebraliśmy się o godzinie 7.50. Panie wychowawczynie sprawdziły obecność i punktualnie
o godzinie 8.00 wyruszyliśmy. Nasza podróż trwała około 2 godziny. W autokarze wszyscy starali się być grzeczni i spokojni. Przez okno oglądali piękne krajobrazy i zachwycali się nimi. Do celu dojechaliśmy
o godzinie 9.55. Pani Agnieszka Matuszczak -przewodnik wycieczki kupiła bilety dla całej grupy, a następnie weszliśmy na teren ZOO. Każdy z  wychowanków nie mógł doczekać się zobaczenia zwierząt. Było ich tam mnóstwo.  Najpierw obejrzeliśmy rodzinę lemurów,  potem udaliśmy się do Wiwarium
i Afrykarium. Widzieliśmy tam węże, różne gatunki ryb zamieszkujących morza i oceany. Naszą uwagę zwrócił mały rekin, a także żółw morski. Wszystkie te zwierzęta znajdowały się w olbrzymich akwariach. Zobaczyliśmy stado pingwinów  i bawiące się foki. Niektórzy z nas wystraszyli  się czającego się w wodzie krokodyla, który na szczęście znajdował się za grubą szybą. W całym obiekcie panował afrykański klimat. Bardzo podobały nam się wielbłądy, żyrafy i zebry, które spacerowały sobie po wybiegu. Podziwialiśmy także rodzinę małp, oglądaliśmy drapieżne koty, a zwłaszcza lwy i tygrysy w pełnej okazałości. To bardzo piękne i majestatyczne zwierzęta. Następnie udaliśmy się do ogromnego pomieszczenia z wieloma klatkami, gdzie znajdowało się mnóstwo różnorodnych gatunków ptaków: orły, sępy i wiele innych. Wszyscy zwrócili uwagę na dużą rozpiętość skrzydeł tych ptaków.

Szkoła zadbała o to, żeby w zoo towarzyszyły nam 2 panie przewodniczki, które dokładnie objaśniały nam historię, pochodzenie i zwyczaje poszczególnych zwierząt.  Uczniowie podzieleni na dwie grupy wzięli udział w lekcjach edukacyjnych dotyczących sposobu życia wybranych zwierząt. Dzieci miały możliwość zadawania różnych, trudnych pytań. Największą atrakcją było głaskanie węży oraz kameleona.

Na koniec zwiedzania udaliśmy się na posiłek i do sklepu z pamiątkami. Zwiedzanie zoo zakończyliśmy
o godzinie 13.30.

Kolejnym punktem wycieczki była  Palmiarnia – celem było pogłębienie wiedzy przyrodniczej uczniów poprzez bezpośrednią obserwację roślin. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć piękne egzotyczne rośliny, oddychać wilgotnym,  ciepłym powietrzem. Palmiarnię zwiedziliśmy z panią przewodnik, która pokazała nam różne ciekawe rośliny tropikalne, paprocie, bananowce, rośliny owadożerne, palmy, storczyki oraz wiele gatunków kaktusów. Dodatkową atrakcją były ryby i żółwie w oczkach wodnych, które nasi uczniowie chętnie karmili zakupioną karmą.

ZOO bardzo podobało się wszystkim dzieciom i opiekunom. Uczniowie potwierdzili,  iż lubią zwierzęta; zauważyli też, że mimo tego, iż żyją one w niewoli to nie sprawiały wrażenia nieszczęśliwych.  Mamy mnóstwo pięknych zdjęć na pamiątkę tego dnia. Uważamy, że wycieczka wypadła fantastycznie, gdyż dzieci dowiedziały się wielu interesujących ciekawostek i  na żywo obserwowały zachowanie zwierząt.


Wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego

  Ewelina Borkowska

09.05. 2017r. dzieci z klas zerowych (42 uczniów) Publicznej Szkoły Podstawowej im. W .i H. Ossowskich w Kunicach, pojechały na wycieczkę,  zorganizowaną  w ramach projektu ekologicznego „ Bądżmy Eko „ – program edukacji ekologicznej  współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Spały. Odwiedziliśmy kościółek w stylu polskim pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej zbudowany w 1923 roku na polecenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego według projektu Kazimierza Skórewicza. Następnie udaliśmy się pod pomnik żubra Pierwotnie został on wystawiony w Zwierzyńcu koło Białowieży, gdzie w 1860 car Aleksander II polował wraz z gośćmi. Wydarzenie to upamiętniono, fundując potężny pomnik, który został odlany w zakładach Ogariewa. Do Spały posąg trafił w 1928 roku.
Ze Spały autobusem udaliśmy się do Tomaszowa Maz., do Rezerwatu „ Niebieskie Żródła.Następnym punktem był Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Dzieci mogły zobaczyć kort tenisowy, 25-metrowy basen, boiska do piłki nożnej i siatkowej oraz stadion lekkoatletyczny.

W trakcie spaceru dzieci poznały niezwykle bogatą florę i faunę rezerwatu. Obserwowały pływające na rzece kaczki krzyżówki i inne ptactwo wodne. Pani przewodnik zwróciła uwagę dzieci na wyjątkowe zjawisko jakim są pulsujące źródła typu limnokrenowego, które dają początek rzece Jana. Ich urok polega na tym, że woda wybija z dna piasek, który wygląda jak jasnozielone lub niebieskie źródła.

Naszą wycieczkę zakończyliśmy fascynującą wędrówką po unikatowej w skali kraju atrakcji turystycznej – niezwykłego połączenia wytworu natury z dziełem rąk ludzkich. Było to dość emocjonujące zanurzenie się w labirynt podziemnych sal, korytarzy i wnęk w dawnej kopalni piasku kwarcowego oraz niesamowita moc niezapomnianych wrażeń podczas spotkań
z dawnymi górnikami i legendarnymi lokatorami „Grot Nagórzyckich”.

 


Wycieczka do oczyszczalni ścieków w Trojanowie

  Ewelina Borkowska

26 kwietnia 48 dzieci z klas I-III oraz 27 kwietnia 63 dzieci z klas IV – VI wzięło udział w zajęciach zorganizowanych na terenie oczyszczalni ścieków funkcjonujących w gminie Sławno – w Trojanowie. Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 9.00 od spotkania z Panem Tadeuszem Stanikiem, kierownikiem referatu ochrony środowiska i rolnictwa Urzędu Gminy w Sławnie, który był jednocześnie przewodnikiem. W  ramach  zajęć uczniowie zaznajomili się z zagadnieniami dotyczącymi budowy oczyszczalni ścieków, etapami  i metodami ich oczyszczania,  mieli okazję poznania procesu technologicznego związanego z uzdatnianiem wody oraz zasad stosowanych w oczyszczalni, związanych z redukcją zanieczyszczeń
i zapachów. Uzyskali informacje o tym , że oczyszczalnie biologiczne są bardziej efektywne,  wysoce ekologiczne, a przy tym pozwalające także na oszczędności. Oczyszczoną wodę można wykorzystywać w celach gospodarczych, np. do podlewania trawnika, odprowadzić do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych, strumyków, rzek lub bezpośrednio do gruntu za pomocą prostej studni chłonnej.

Wycieczka była pierwszą wizytą uczniów naszej szkoły w obiektach związanych integralnie z jakością życia mieszkańców gminy. Mimo niebanalnego miejsca spotkania, była to owocna wyprawa, uświadamiająca istotną rolę tworzenia takich miejsc i pogłębiająca wiedzę  z zakresu edukacji zdrowotnej
i ekologicznej.


Konkurs plastyczny „ Żyj w zgodzie z przyrodą”

  Ewelina Borkowska

Dnia 21 kwietnia 2017r. w ramach projektu „ Bądźmy Eko” został przeprowadzony konkurs plastyczny pod hasłem „ Żyj w zgodzie z przyrodą”.  Głównym celem konkursu było poznanie środowiska przyrodniczego regionu, rozumienie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu o treści zgodnej z hasłem konkursu.  W  konkursie wzięło udział 57 uczniów z klas 0 –VI,  którzy poprzez prezentację swoich prac zachęcali  do dbania o naturalne środowisko.

W skład komisji konkursowej weszli nauczyciele:

  1. Ewa Stępniewska- nauczycielka kształcenia zintegrowanego
  2. Jolanta Szmigiel –nauczyciel wychowania przedszkolnego
  3. Romana Kępska- nauczyciel kształcenia przedszkolnego
  4. Elżbieta Wesołowska- nauczycielka kształcenia zintegrowanego

W kategorii klas „0” komisja wyłoniła następujących laureatów:

  1. Marta Pawlik – klasa „0” a
  2. Błażej Lenarcik –„ 0”a
  3. Stanisław Szmigiel – „0”a

Wyróżnienie otrzymali uczniowie klasy „0 „a: Zuzanna Jaciubek, Kacper Jurek, Dominik Piekarski, Iga Rutowicz, Jakub Trzciński,  Oliwia Franas

W kategorii klas I- III przyznano miejsca:

  1. Marcel Stempniak – klasa III
  2. Kacper Trzciński – klasa II
  3. Wiktoria Bugaj – klasa I

Na wyróżnienie zasłużyli: Julia Margas, Szymon Pogorzała, Lena Kołodziejczyk, Małgorzata Bugaj, Marcel Jach

W kategorii klas IV- VI przyznano następujące miejsca:

1.Oliwia Śmigiel – klasa VI b

2.Natalia Pepłowska  –  klasa VI b

3.Amelia Pogorzała  – klasa VI a

Wyróżnienie otrzymały: Martyna Frącz i Martyna Dusińska

Jury konkursu, biorąc pod uwagę samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, wrażenie estetyczne oraz zgodność pracy z tematem postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz przybory plastyczne zakupione z funduszu przyznanego na realizację projektu „ Bądźmy Eko”. Ponadto wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy i słodkie upominki. Komisja oceniająca prace stwierdziła, że uczniowie mają  bardzo dużą wyobraźnię i wrażliwość plastyczną i ekologiczną.

Za przebieg konkursu odpowiedzialne były nauczycielki: Ewa Stępniewska i Jolanta Szmigiel.


Zaloguj